Подршка винарима и виноградарима Србије и АП Војводине кроз дефинисање Програма развоја ове значајне привредне гране

 

Нови Сад, 4. фебруар 2021. – Савез винара и виноградара Србије у сарадњи са Удружењем произвођача грожђа и вина са ознаком географског порекла „Срем – Фрушка гора“, уз подршку Покрајинске Владе и Привредне коморе Војводине, организовали су панел-презентацију Програма развоја винарства и виноградарства Републике Србије за период 2021 – 2031. године, који је Влада Републике Србије усвојила крајем прошле године. Панел је одржан у просторијама Привредне коморе Војводине, у Мастер центру Новосадског сајма, у којем су учествовали бројни, еминентни саговорници из јавног и приватног сектора, представници академске заједнице и произвођачи вина.

Учесник панела, покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, истакао је на конференцији за медије да су вино, храна и добри људи оно што јесу брендови наше земље и поднебља, те обједињени у јединствену целину чине туризам у правом смислу. Он је такође додао да је Секретаријат у 2021. години, а захваљујући значајном повећању буџета од чак 66 одсто, издвојио преко двадесет милиона динара за унапређење дегустационог туризма, управо у области винарства и виноградарства.

,,Ово је приступ који једини доноси резултат, односно да се окупимо, имамо јасан циљ, јасну стратегију из које ћемо креирати акционе планове за сваку годину, те да је свако одговоран за оно на шта се обавезао да ће учинити и спровести. Почетком марта расписујемо конкурсе и за ову намену, те позивам све који желе да се пријаве да заједнички наменски потрошимо средства. Пут од хиљаду миља почиње једним, првим кораком, а ово управо јесте први корак. Секретаријат враћа и ознаку квалитета производа Најбоље из Војводине и сматрам да ће велик број винара и виноградара управо и бити носилац овог знака“, рекао је секретар.

Председник Привредне коморе Војводине, Бошко Вучуревић, је истакао да је сама тема, која је усмерена ка подизању свести о значају и улози винарства и виноградарства, управо у домену Привредне коморе, које представља место окупљања привредника. Вучуревић је рекао да управо тај програм представља основу Закона о винарству, који би требао да буде усклађен са Законом о винима Европске уније, те да је интенција таквог стратешког документа унапређење продуктивности, подстицање производње, као и осавремењавање путем  техничко-технолошких мера, како би произвођачи вина и узгајивачи винове лозе достигли што бољи квалитет својих засада и производа.

Овај панел је отворио секретар Удружења пољопривреде Привредне коморе Војводине, Младен Петковић а учесници су били и помоћник покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Младен Петреш, председник Савеза винара и виноградара Србије, др Марко Малићанин, који се уједно и фокусирао да појединости Стратегије за период 2021 – 2031. године, председник Удружења „Срем – Фрушка гора“, Гордан Башић, и други.

Поменути Програм намењен винарима и виноградарима предстсавља целисходан опус, тачније опсежну анализу светског винарства и виноградарства, али и винарства у нашој земљи, представљајући позицију Србије на винској светској мапи. Овим документом се дефинишу сви проблеми, недостаци, као и простор, могућности и потенцијали винарства у Србији, као и у АП Војводини, а обухвата и питања призводње садног материјала, јачања сектора расадничарства које има значајан потенцијал уз повећање површина под засадима винове лозе.

Поред циљева које Програм истиче, аутори су у многоме били усмерени на унапређење квалитета производа у оквиру ове гране, на подизање свести о улози и значају аутохтоних сорти, специфичном идентитету и аутентичности, ка циљевима, повећањем квалитета вина, са фокусом на идентитет и аутентичност, органску производњу, учешће на светском, али и заштиту сопственог тржишта. Документом су дефинисани и параметри за ,,стварање кадрова“ у овој сфери производње, са циљем да се у току наредне деценије винарство и воноградарство постави на пиједестал који завређује, те као важна област заузме своје место у привреди и на тржишту.

Панел се одржава у оквиру реализације пројекта под називом ,,Подизање капацитета винарског сектора јачањем националног бренда српских вина кроз едукацију и информисање произвођача и потрошача“.