Писмом о намерама између Покрајинског секретаријата за привреду и туризам и немачког ГИЗ-а до лакшег запошљавања људи из осетљивих група

Нови Сад, 17. мај 2021. – Писмо о намерама између програма Немачке развојне сарадње ,,Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији” који спроводи Немачка међународна организација за сарадњу ГИЗ и Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, свечано је потписан данас у Покрајинској влади и праћен је уручењем сертификата корисницима овог програма.

Данас је потписан и Меморандум о сарадњи између поменутог Програма ГИЗ-а и Канцеларије за Инклузију Рома АП Војводине.

Програм Немачке развојне сарадње „Инклузија Рома и других маргинализованиг група у Србији“ се спроводи у партнерству са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог, док потписани документи имају за циљ да олакшају спровођење мера за запошљавање Рома и Ромкиња, повратника и других осетљивих група на територији АП Војводине, као и унапређење локалних институционалних оквира, механизама и услуга у области социјалног укључивања осетљивих група. На територији Републике Србије је преко 2.000 успешних корисника овог Програма.

Потписници су истакли су да су поменути документи у складу са националном Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године и да је од кључне важности оснаживање рањивих категорија, како би користили расположиве механизме запошљавања.

,,Питање инклузије, подршке и пружања помоћи припадницима ромске заједнице јесте питање за целокупно друштво које уме да изнађе механизме помоћи и сарадње са оним институцијама и организацијама које заједничким капацитетима могу да пруже адекватан одговор и подршку. Потребно је радити на изградњи и одржању система који рањиве категорије становништва неће маргинализовати, већ им омогућити равноправан статус и једнаке могућности у свим сферама друштва, а поготово у области запошљавања и образовања“, истакао је др Ненад Иванишевић, покрајински секретар за привреду и туризам, додавши како су Роми и Ромкиње и друге рањиве категорије овим програмом део система и тржишта рада, што представља једини начин да се пружи заједничка помоћ и подршке онима којима је потребно.

Он је позвао кориснике овог програма да конкуришу на мере подршке запошљавању које је расписао Секретаријат за привреду, односно на конкурсе који су у току.

Стручне обуке Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад, превасходно, занатске профиле je 2019. године завршило више од 60 полазника, а током априла ове године овом стручном усавршавању се прикључило још 44 полазника из осетљивих група.

Директор Едукативног центра за, Александар Н. Ашоња, рекао је да су обуке трајале три месеца и да су спровођене у сарадњи са Удружењем ромских студената, као важним партнером који је водио процес информисања и увођења корисника у меру стручних обука и који им је пружао и менторску подршку.

Учесници данашње свечаности су и државни секретар Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Нинослав Јовановић, в.д. директора Канцеларије за инклузију Рома АП Војводине, Љиљана Михајловић, као и вођа програма за инклузију Рома и других маргинализованих група, Александра Димић – Угринај, која је уједно била и потписник оба документа.