Одржан вебинар поводом Пројекта ,,Одрживи развој за све”

 

Нови Сад, 2. фебруар 2021. – Покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, учествовао је данас на вебинару под називом ,,Одрживи развој за све”, који је део пројекта подржаног од стране влада Швајцарске Конфедерације и Савезне Републике Немачке а имплементира се уз помоћ немачке развојне агенције ГИЗ у форми платформе за подстицање и афирмисање друштвеног дијалога на тему одрживог развоја. Циљ овог вебинара је да окупи значајне друштвене актере и институције и и подстакне на дијалог о теми  смањења сиромаштва уопште и посебно у условима пандемије вируса Covid-19.

Пројекат је званично започео 4. марта 2020. године, а Фондација Ана и Владе Дивац и Фондација Центар за демократију координирају рад партнера, а у имплентацији пројекта учествује и шест организација цивилног сектора које су организовне у три групе и то за социјалну инклузију, економски развој и заштиту животне средине. Пројекат подразумева успостављање платформе за општедруштвени дијалог међу значајним представницима из сфере цивилних друштава, корпоративног сектора, академске и истраживачке заједнице, професионалних удружења, медија и грађана, о усклађивању развојних приоритета Србије у складу са циљевима садржаним у агенди за одрживи развој 2030.

У оквиру Пројекта, Фондација између осталог организује вебинаре на тему циљева одрживог развоја (енг. Sustainable Development Goal (SDG)), а из области социјалне инклузије. Ту спадају и теме смањења стопе сиромаства и смањење броја гладних, који су дефинисани у 1. и 2. циљу.

Данашњи вебинар који обухвата поменута два циља одрживог развоја обрађује теме смањења сиромаштва и смањења броја гладних организован у оквиру  пројекта „Одрживи развој за све“ који подржавају владе Швајцарске и Немачке, а имплементира немачка развојна агенција Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Поред Фондације Дивац, партнери на пројекту су и Центар за високе економске студије, Београдска отворена школа, Фондација центар за демократију, Тимочки омладински центар и Београдски фонд за политичку изузетност.

Модератор вебинара је новинарка листа ,,Време“, Јована Глигоријевић, док су учесници поред покрајинског секретара Иванишевића и директорка Фондације Дивац, Ана Коесхал, председница Савета родитеља Удружења Креативно-едукативни центар, Славица Живковић, и представници Удружења Рома из Обреновца, као и Фондације Човекољубље.

Покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, учествовао је на овом вебинару, те са сопственог становишта, као и са аспекта ресора Покрајинског секретаријата за привреду и туризам на чијем је челу, тачније са аспекта привреде, туризма и запошљавања, представио актуелну ситуацију и у доменима социјалне заштите, радног ангажовања и образовања рањивих и теже запошљивих категорија становништва. Поред наведеног, секретар се осврнуо и на својеврсне поруке које се упућују јавности у погледу деловања и решавања проблема унутар ових категорија, са посебним освртом на ромску популацију, особе са инвалидитетом, те жртве породичног и родно заснованог насиља, којима је посебно потребна помоћ и подршка, без обзира на велик број постојећих афирмативних мера, како у погледу подизања квалитета животних услова, тако и у погледу остваривања својих права код институција и у установама на свим нивоима.

Секретар је посебно нагласио и неопходност успостављања адекватног система образовања које би било усклађено са потребама тржишта рада, а у оквиру домена рада и запошљавања, ресора који припадају Секретаријату, те да ће се активно радити на успостављању програма којима би се пружила подршка запошљавању управо теже запошљивих категорија, а у складу са стратегијом Националне службе за запошљавање.

Учесник онлајн конференције био је и  заменик покрајинског секретара за привреду и туризам, Палимир Тот, који је напоменуо да државни органи који су израдили стратешка документа у овом домену, вишеструку помоћ и подршку имају управо од невладиног, цивилног сектора, које је потребно саслушати, јер овом и сличним проблемима веома озбиљно и темељно приступају, дајући, притом, веома корисна и конкретна решења, подршку и логистику.