Одржана друга седница Радне групе за сарадњу са окрузима и координацију инспекцијског надзора у АП Војводини

 

Нови Сад, 03. октобар 2018. – Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, председавао је другом седницом Радне групе за сарадњу са окрузима и координацију инспекцијског надзора у АП Војводини. Учесници седнице разматрали су анализу досадашњег рада овог радног тела, те исход састанка са представницима Министарства државне управе и локалне самоуправе и координационе комисије.

Радна група Покрајинске владе прати и укључена је у рад свих покрајинских органа управе који обављају поверене послове инспекцијског надзора. Она усклађује и унапређује инспекцијски надзор у одређеној области, ради повећања делотворности и услова пословања, уз избегавање непотребног преклапања инспекције.

Ђоковић је истакао да је у предстојећем периоду неопходно довршити комплетирање свих релевантних података у вези са инспекцијским надзором и о стању инспекцијских служби на територији АП Војводине, а на основу 70 одсто обрађених података дошло се до одређених закључака.
,,С обзиром да је старосна доб инспекције уочен проблем, намера нам је да упутимо иницијативу или препоруку релевантним републичким министарстима, те да скренемо пажњу на тешко запошљавање нових људи у државноу управу, нарочито инспекцијске службе, што за последицу може да изазове велик проблем, са којим се већ суочавамо на терену. План координисаног, заједничког инспекцијског надзора представља смерницу за израду прецизних планова и заједничких активности инспекција, што ће знатно утицати на повећање укупног ефекта борбе против сиве економије.“, рекао је Ђоковић, притом додавши да би Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама у Новом Саду требало ставити на располагање окрузима и локалним самоуправама у погледу континуираних едукација у области инспекције.

Координатор радне групе, заменик покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Мирослав Бошковић, навео је да ће локалним самоуправама у којима недостаје инспекција, бити омогућена међуопштинска сарадња. ,,Опсежном анализом је утврђено да је у оквиру покрајинске и републичке инспекције забрињавајућ податак да је претежна старосна доб инспекције 50 до 70 година, у преко 50 одсто узорка“, рекао је Бошковић.

По његовим речима, доводи се у питање ,,смена генерација“, те недостатак искуства инспектора који би тек требало да ступе на дужност и преузму одређене области. Оно што евидентно недостаје јесте и логистика, у смислу теренских возила, возачких, али и инспецијских испита, које не поседују сви чланови инспекције, те употреба савремених технологија у свакодневном раду.