Иван Ђоковић: Секретаријат за привреду и туризам пионир у подстицању креативне економије

Нови Сад, 14. март 2018. – Покрајински секретаријат за привреду и туризам је начинио стратешки корак у домену унапређења области предузетништва тако што је први у Републици Србији расписао јавне позиве у области креативне економије намењене микро и малим привредним друштвима, што заправо представља пионирски подухват у оквиру ове значајне и веома заступљене привредне области. Конкурсима су протекле године субвенцисани трошкови набавке машина, опреме, софтвера и репроматеријала. Оваквим приступом значајно су подржани привредници у Војводини, који бавећи се креативном економијом и сами представљају битан сегмент развоја укупнe привреде и предузетништва у покрајини.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић истиче да креативна индустрија није само домен привреде који може да оплемени и модификује индустријску производњу и усмери је ка већим, страним тржиштима, већ је фактор у јачању индивидуалне приватне иницијативе, предузетничког духа, иновација и савремено валоризованих технологија. Поред тога, јасно је нагласио да производи који настају у оквиру креативне економије јесу намењени тржишту, али често бивају свртсани у уметничке и старе занате, услед традиционалне представе о предузетништву.

Потпредседник Покрајинске владе је у својим претходним обраћањима дао до знања да је креативна индустрија спона која премошћава баријере, те да овај вид индустрије ствара нову додатну вредност, подстиче извоз и обнавља постојеће концепте у оквиру професионалне профилизације и запошљавања, омогућавајући свим актерима тржишне трке да се припреме за нови вид глобалне економије. Наступ креативне економије на страним тржиштима чини је својеврсним амбасадором Србије, али и АП Војводине, у којој је и зачет нови концепт подршке овом привредном сектору.

Он је додао да је кључ развоја малог и микро предузетништва у комбиновању државних средстава и гаранција са комерцијалним банкарским сектором, као и омогућавању малој и микро привреди да под бенефицираним условима изађе на тржиште.

Поводом недавно одржане конференције у Београду на тему „Креативна Србија: будућност је креативна“, на којој су учествовали и представници Секретаријата, Ђоковић је у потпуности подржао намере и напоре председника Владе Републике Србије, Ане Брнабић, као и спремност Србије да се озбиљније посвети овој економски недовољно препознатој области.

Подсетимо, Секретаријат за привреду и туризам је за своје конкурсе у области креативне економије издвојио укупно 20 милиона динара, тачније 10 милиона динара по сваком конкурсу,  а средсства су била намењена за субвенционисање или рефундирање набавке машина,  опреме, или софтвера, по првом, и набавке репроматеријала по другом конкурсу. Право учешћа на конкурсима имала су привредна друштва и предузетници са седиштем на територији АП Војводине, а који послују у области производње видео материјала, телевизије,  рекламне, графичког дизајна и слично.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам својим програмом и подстицајним мерама наставља да пружа подршку микро, малим и средњим предузећима, кластерима и инкубаторима у текућој, али и у наредним годинама, са циљем унапређења конкурентности војвођанске привреде. На овај начин, Секретаријат на директнији начин повезује представнике привреде и регионалних организација, упознавајући их са савременим привредним трендовима Европске уније и других региона, идентификујући кључне проблеме, правце развоја конкурентности привреде, могућности изласка на страна и удаљена тржишта.