Иван Ђоковић на сусрету конгресне индустрије Војводине: Стручним конференцијама унапредити домен конгресног туризма

 

Нови Сад, 20. фебруар 2018. – У организацији Конгресног центра Мастер, уз подршку Покрајинског секретаријата за привреду и туризам и Конгресног бироа Србије, данас је одржан скуп посвећен конгресној индустрији Војводине. Учесници панел дискусије данашњег сусрета били су потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам Иван Ђоковић, председник Конгресног бироа Србије Игор Ковачевић и извршни директор Конгресног центра Мастер Андреа Кнези. Учесници сусрета имали су прилику да сагледају активности на унапређењу промоције и маркетинга Града Новог Сада, усмерене ка регионалним и међународним конгресним организаторима, уз представку нових концепата овогодишњих подстицајних мера Покрајинске владе овом виду туризма.

Истакавши значај и експанзију конгресног туризма, са фокусом на АП Војводину, потпредседник Ђоковић је говорио и о подстицајним мерама Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, намењеним суфинансирању трошкова привредних субјеката, намењених организовању конгреса на територији Покрајине у 2018. години.

Ђоковић је става да је конгресни туризам комплексан туристички производ који захтева сарадњу приватног и јавног сектора, са циљем да се увећа број међународних догађаја на територији Војводине. Он је још додао да овај сусрет доприноси јасном истицању и дефинисању проблема у домену ове врсте туризма, те институционалном и организационом изналажењу мера за њихово превазилажење.

,,У оквиру надлежности Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, значајна је подршка оних манифестација које су у опсегу конгресног туризма. Ово је вид индиректне подршке Секретаријата, како би се унапредио концепт конгресног туризма у читавој Војводини. Конгресни туризам је специфичан облик туризма, који у свом средишту има појединца и његово учешће на скуповима различитог карактера. Основни мотив овог вида туризма није путовање или одмор, већ учешће, задатак или пројекат. Туристички рецептивне земље препознају ове путнике управо као туристе, те је и приход од конгресног сврстан у укупне приходе од туризма. Он се сматра једним од уноснијих облика кретања туристичке привреде. Окупили смо се да саслушамо носиоце конгресне привреде, како би сва сазнања што боље имплементирали у наше програме и подстицајне мере“, рекао је потпредседник Ђоковић.

Опште статистике којима располаже Републички завод за статистику и методологија којом спроводи анализу не може да прикаже тачан удео конгресног туризма у укупном приходи од ове привредне гране. Сматра се да чак половина од укупног туристичког промета долази управо од конгресног туризма.

,,Војводина је добра конгресна дестинација, поготово ако се присетимо да је Палић био водећа конгресна дестинација у бившој Југославији. Иако су опали капацитети и квалитет те дестинације, она и даље предњачи у погледу семинара и конгреса. За Мастер центар Новосадског сајма, Врдник и друге дестинације, можемо рећи да су један од мотора туризма у АП Војводини“, рекао је Ђоковић, додавши да је за конгресни туризам карактеристична мултипликација од 7 до 13 пута, због тога што су конгреси места где се окупљају високообразовани људи који су платежно способни.

Ђоковић је најавио и расписивање конкурса Покрајинског секретаријата за привреду и туризам за подршку организацији конгреса, при чему ће бити стимулисани организациони трошкови, чиме се стимулише што већи број долазака у Војводину.