Иван Ђоковић на Дунавском бизнис форуму: подстаћи иновативно коришћење Дунава и његових потенцијала

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, учествовао је на петом Дунавском бизнис форуму, а у оквиру панела посвећеног бизнису у функцији просперитета. Форум је посвећен превасходно Дунавској стратегији коју је сачинила Европска комисија, са циљем да се у ширем региону који повезује Дунав, повежу ресурси, идеје, тржиште, што ће обезбедити привредни и свеобухватни друштвени просперитет.

,,У значају Дунава лежи кључ свега ка чему треба да се усмеримо, свако у свом домену рада, односно ка чињеници да је Дунав колевка европске цивилизације, где су све друптвене скупине изградиле своје културе и историју, своје инвестиционе и друге потенцијале. Оно што је кључно јесте стварање свести у оквиру које треба регулисати привредни и туристички систем, јесте да је неопходно иновативно коришћење Дунава, тачније другачија интерпретација и схватање овог значајног ресурса. Наш Секретаријат се отуда определио да у следећој буџетској години, у домену привреде и туризма, конципира нове програме и подстицајне мере које ће уско бити везане за Дунав и његове потенцијале”, рекао је Ђоковић.

Он је овом приликом навео да су предстојеће програмске активности Секретаријата изградња инфраструктуре у домену наутичког туризма на Дунаву и Тиси, потом, иако скромних средстава, субвенционисање израде пројектно-техничке документације која ће омогућити локалним самоуправама да патиципирају за већа средства, што би био један од услова и мера да се изгради будућа наутичка инфраструктура. По његовим речима, на наведено је потребно системски надовезати и рурални туризам, као и велики туристички потенцијал – међународне бициклистичке стазе, које доносе значајан приход Војводини и Републици.

,,Покушаћемо да изградимо систем пројектовања и стављања у функцију метрополитен мрежа, како би створили предуслове за стварање ,,паметних” локалних самоуправа”, додао је Ђоковић.

Потпредседник је напослетку истакао да је препознат и потенцијал креативних индустрија, те с тим у вези Секретаријат ће у наредној години подржати и старап компаније, не само у домену информационих технологија, већ и у домену стварања нових материјалних вредности и производних делатности, као и одређене врсте спиноф комапнија, које се издвајају из постојећих привредних активности.

У оквиру ове стручне сесије, учесницима се обратио и председник Привредне коморе Војводине, Ратко Филиповић.

Потпредседник Ђоковић је овом приликом присуствовао на додели признања ,,Лидер одрживог развоја“.