Донета одлука о поновном установљењу ознаке квалитета ,,Најбоље из Војводине“: Нови знак прилагођен новим потребама привреде и туризма

 

Нови Сад, 22. април 2021. – На седмој по реду седници Скупштине Аутономне покрајине Војводине посланици су дискутовали и изјашњавали се о 39 тачака усвојеног дневног реда седнице.

Скупштина АП Војводине је донела Покрајинску скупштинску одлуку о установљавању знака „Најбоље из Војводине“. Нови знак је прилагођен и усклађен са потребама различитих привредних субјеката и требало би да омогући бољу заштиту и промоцију квалитетних и аутентичних производа и услуга, чије је порекло са територије АП Војводине.

Поред прехрамбених, индустријских, занатских и других производа, за ознаку ће убудуће моћи да конкуришу и туристичке услуге, дестинације и манифестације у Покрајини, чиме ће се такође омогућити боља и ефикаснија промоција.

Ова ознака квалитета ће се додељивати на период од три године са већ добро знаним натписом ,,Најбоље из Војводине” и то на српском језику, ћирилицом, као и „The Best of Vojvodina“, на енглеском језику.

Приликом излагања ове тачке, секретар Иванишевић је подсетио да је ознака о успостављању знака донета је 2004. године, али и да је последњи пут ознака додељена 2016. године. За разлику од досадашње, нова одлука предвиђа доделу ознаке и пружаоцима услуга из домена туризма.

Право на коришћење ознаке у области привреде и туризма имају правна лица, предузетници и физичка лица која се баве производњом роба и пружањем услуга, односно организују програме и манифестације, са седиштем на територији АП Војводине.

,,До сада је ово признање добио 21 субјект на територији АП Војводине, а идеја свакако јесте да истакнемо поједнице, привредне субјекте који су заслужили да добију и носе ту ознаку, која има велики привредни и туристички значај. Истицање овог знака може да буде преовлађујући фактор некоме да купи тај производ или да буде корисник услуга. Овим истичемо оне који јесу бољи. Наша је намера да у овој години барем десетак субјеката добије ту ознаку“, рекао је Иванишевић и најавио расписивање јавног позива за доделу ознаке квалитета ,,Најбоље из Војводине“, 28. маја 2021. године, намењеног свим привредним субјектима и организаторима манифестација, као и туристичким посленицима.

Он истиче да ово није ознака географског порекла, а само право на коришћење ознаке се  додељује на три године, уз годишњу контролу и могућност да произвођач или организатор имају право да обнове захтев за продужење права на коришћење знака.

Доделом знака „Најбоље из Војводине“ подстиче се промоција привреде и туризма на територији АП Војводине и локалних самоуправа, јача тржишни приступ пословању, подстиче конкурентност, ствара поверење код потрошача, јачају везе са постојећим клијентима и шири мрежа нових  пословних партнера, а уједно значи и загарантовану промоцију у земљи и иностранству.