Дом ученика ШОСО ,,Милан Петровић“ социјално одговорна мрежа центара и служби особа са инвалидитетом

Заменик покрајинског секретара за привреду и туризам, мр Павле Почуч, посетио је данас Дом ученика Школе за основно и средње образовање ,,Милан Петровић“ и том приликом са директорицом установе, Славицом Марковић, обишао њихов комплекс на Новом насељу у Новом Саду. Ова школа са домом за ученике брине о око 1200 ученика са сметњама у развоју и особа са инвалидитетом различитог узраста и различитог типа ометености. Лоцирана на 12 адреса у Новом Саду, и у оквиру 10 одељења у Јужнобачком и Сремском округу, она представља сложену мрежу социјално одговорних центара и служби.

Корисници Дома и ученици ове специјализоване основношколске и средњошколске установе у прилици су да учествују у разноврсним креативним пројектима и уметничким радионицама, при чему је њихов рад афирмисан и награђен квалитетнијом социјалном инклузијом и организацијом дневних активности. Заменик Павле Почуч је истакао да је управо циљ посете увид у постојеће стање оваквих установа, с обзиром да је у оквиру програмских активности Секретаријата, тачније Сектора за привреду уврштено и запошљавање рањивих и теже запошљивих категорија становништва, превасходно особа са инвалидитетом.

,,За наредну годину је у припреми издвојена програмска активност, подстицај како постојећим предузећима за професионалну рехабилитацију, тако и онима који желе да уђу у тај поступак, уз подршку и невладиног сектора. То представља значајан искорак, посебно у погледу социјалног запошљавања и социјалног предузетништва, те запошљавања особа са инвалидитетом. Наше институције и установе су на заједничком задатку усмереном ка афирмацији, подршци и промоцији ове области“, истакао је Почуч, додавши да је социјално предузетништво још увек недовољно препозната и заступљена.

Дом за ученике ШОСО ,,Милан Петровић“ пружа услуге едукације, рехабилитације, здравствене неге, радног ангажовања и друштвено-културних активности деце, младих и одраслих којима је потребна специфична друштвена подршка. Сам Дом пружа услуге смештаја, исхране, образовања и васпитања редовних ученика средње школе, узраста од петнаест до осамнаест година са различитим типовима сметњи у развоју.

Васпитни рад у Дому планиран је осмишљен и организован. Садржаји васпитног рада омогућавају адаптацију, социјалну интеграцију, оспособљавање за ефикасно учење, формирање културних и хигијенских навика и креативну организацију слободног времена.