Veb konferencija svih lokalnih turističkih organizacija u Vojvodini: solidarnost, umrežavanje, deljenje znanja kao mehanizmi za opstanak turizma na lokalu

Novi Sad, 15. decembar 2020. – U prostorijama Info centra Turističke organizacije Vojvodine, organizatori i inicijatori današnje veb konferencije u kojoj su učestvovali predstavnici lokalnih turističkih organizacija na teritoriji AP Vojvodine, predstavnici lokalnih samouprava, kao i pojedini mediji, razgovarali su sa učesnicima o postojećim preprekama za održanje i unapređenje turizma, ali i o mogućim rešenjima za prevazilaženje aktuelnih problema, kako na kratkoročnom, tako i na dugoročnom planu.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, na čelu sa pokrajinskim sekretarom, dr Nenadom Ivaniševićem, uz sversdrnu podršku direktorice TOV-a, dr Nataše Pavlović, kao i njenog stručnog tima, upoznali su se sa radom i trenutnim aktivnostima lokalnih turističkih organizacija, a koje su im predstavili dosadašnji, ali i novi saradnici ovih u ovim organizacijama.

Sekretar Ivanišević je istakao da je cilj rada Sekretarijata i njegovog stručnog tima prikupljanje sugestija i saveta na koji način bi sam resorni organ u pokrajini mogao da pruži adekvatnu pomoć i podršku turističkoj privredi.

,,Potrebno je da saslušamo vaše potrebe i probleme, te iznađemo način da vam pomognemo preko Sekretarijata. Kreiraćemo konkurse u kojima mogu da učestvuju lokalne turističke organizacije. Ideja je i kada budemo koncipirali konkurse u narednoj godini sa budžetom od oko 200 miliona dinara za podsticaje razvoja potencijala turizma u Vojvodini, zajedno ih prezentujemo javnosti. Potrebno je što više da pomognemo turističkim poslenicima koji se bave ovom delatnošću da svoj posao održe, da prežive. Smatramo da bismo još bolje mogli da targetiramo privrednike u oblasti turizma“, rekao je Ivanišević, dodavši da je inicijativa za održavanje današnjeg sastanka, potekla upravo iz ideje da se lokalne turističke organizacije i njihovo rukovodstvo što bolje upoznaju sa radom i misijom resornog Sekretarijata za privredu i turizam, te zajedničkim merama i udruženim snagama, deluju na što veći broj turističkih poslenika u Vojvodini.

Ivanišević je istakao da će se u narednom periodu prilikom radnih poseta lokalnim samoupravama zasigurno sastati i sa predstavnicima lokalnih turističkih organizacija kako bi se definisali okviri predstojeće saradnje.

,,Zajednički rad sa Turističkom organizacijom Vojvodine će biti usmeren i na pružanje podrške i pomoći u okviru marketinških aktivnosti svake lokalne turističke organizacije, kako bi se sredstvima Sekretarijata pružila direktna pomoć na najbolji način“, rekao je sekretar naglasivši važnost digitalizacije kako poslovanja, tako i promotivnih aktivnosti.

Onlajn sastanak sa lokalnim turističkim organizacijama Vojvodine, prvi je ove vrste koji su resorni Sekretarijat i Turistička organizacija Vojvodine, kao krovna pokrajinska turistička organizacija, upriličili, okupivši velik broj učesnika, čije će efikasnije umrežavanje u mnogome doprineti daljem razvoju turizma kao privredne grane ugrožene usled aktuelne kovid krize.