Susret sa direktorom Poslovnog udruženja hotelsko ugostiteljske privrede Srbije HORES

Novi Sad, 14. decembar 2020. – Protekle sedmice pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, sastao se sa predstavnicima Poslovnog udruženja hotelsko ugostiteljske privrede – HORES. Susretu su prisustvaovali direktor HORES-a, prof. dr Georgi Genov, u prisustvu saradnika Sekretarijata i Udruženja.

HORES postoji skoro pola veka i pouzdan je i profesionalan partner javnom sektoru i ostalim socijalnim partnerima, a posebno  prilikom kreiranja opšteg privrednog i zakonskog okvira koji utiče na poslovanje i razvoj hotelsko ugostiteljske delatnosti. Član je Balkanske asocijacije hotelijera i restoratera – BAHA i Svetske asocijacije hotelijera i restoratera – IH&RA, a i vodeća je poslovna mreža u oblasti hotelijerstva i restoraterstva u Republici Srbiji.

Udruženje implementira svoje poslovne aktivnosti na način koji ga definiše kao strukovno, poslovno udruženje koje objedinjuje sve relevantne činooce koji obrazuju kadrove za hotelijerstvo, dobavljače i ostale zainteresovane subjekte, sa posebnim interesom za udruživanje, radi promocije i razvoja ugostiteljske delatnosti, zaštite esnafa, etike i povećanja konkurentnosti članica kompanija na globalnom nivou. Njihov cilj je, po rečima prof. Genova, proaktivan pristup u stvaranju što pogodnije ekonomske klime radi zaštite i promovisanja zajedničkih i strukovnih interesa svojih članica. Pored toga, sa povećanjem broja članica, ostvaruju veću reprezentativnost prema državnim organima i ostalim socijalnim partnerima. 

Na sastanku u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam, istaknuta je misija Udruženja koja obuhvata povećanje konkurentske sposobnosti kroz stvaranje tržišno prepoznatljivog proizvoda visokog kvaliteta zasnovanog na ukupnom lancu vrednosti, potom istraživanje tržišta, zadovoljstva potrošača i zaposlenih, zajednički nastup na sajmovima turizma u zemlji i inostranstvu, izdavačku delatnost (Hotelski vodič, Vodič restorana, priručnici, uputstva i sl.), aktivnosti na prilagođavanju obrazovnog sistema savremenim potrebama hotelijerstva i ugostiteljstva, kao i zastupanje svojih strukovnih interesa pred nadležnim državnim i drugim organima i organizacijama.

Na prvom, inicijalnom sastanku resornog Sekretarijata i uprave HORES-a, istaknute su I pojedine činjenice. U domenu poreskog sistema, zahvaljujući inicijativi HORES-a, PDV za hotelski smeštaj zadržan je na nivou od 10 odsto, a osnovana je i Akademija HORES koja prema savremenim standardima vrši obuku kadrova u hotelijerstvu i restoraterstvu (kursevi i seminari različitih nivoa). 

Pored toga, Udruženje će se u narednom period sversdno zalagati, između ostalog, za smanjenje PDV-a na usluge ishrane, smanjenje komunalnih taksi , izmenu Zakona o autorskim i drugim srodnim pravima, kao I za mnoga druga pitanja važna za poslovanje svojih članica.

Učesnici susreta su se usaglasili oko činjenice da postoji mnogo prostora za saradnju, te da će iskustva Udruženja, kao i  aktuelne aktivnosti koje sprovode, u mnogome pomoći Sekretarijatu prilikom kreiranja mera podrške namenjenih oblasti turizma i ugostiteljstva, počev već od naredne godine, kako bi bespovratna sredstva putem subvencija dala što efikasnije i dugoročnije rezultate.