Sekretar Ivanišević učesnik video konferencije u okviru projekta posvećenog studentskom preduzetništvu: Preduzetništvo nije privilegija godina

Novi Sad, 4. februar 2021. – Projekat pod nazivom ,,Ecosystem – student entrepreneurship beyond borders”, u prevodu „Izgradnja preduzetničkog ekosistema – studentsko preduzetništvo van granica“, sa akronimom BEE-Student (ref. br. HUSRB/1903/43/0012), koji se sprovodi u okviru Interreg IPA, programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija, realizovan u saradnji sa Tehnološkim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu i Regionalne privredne komore iz Segedina.

Tim povodom organizovana je otvarajuća konferencija u zgradi Rektorata Novosadskog univerziteta, u prisustvu učesnika iz Srbije, dok su se partneri iz Mađarske mogli uključiti putem video platforme. 

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, prilikom svog uvodnog obraćanja na otvarajućoj konferenciji, istakao je da su međunarodne studije sprovodile opsežna istraživanja akademskog preduzetništva koje je evoluiralo, a na osnovu rezultata akademskog istraživanja, do šireg fokusa koji uključuje stvaranje startap preduzeća od strane samih studenata, te da se ovakav vid preduzetništa oslanja, pre svega, na percepciju mogućeg doprinosa univerziteta društvu, ne ograničavajući se na ekonomsku eksploataciju akademskog znanja. Uspešnost u poslovanju ovih preduzeća je rezultat adekvatno uspostavljene infrastrukture u kojima ona posluju i povezuju se, a kroz konsultacijame, te putem konferencija, nastave, razmene studenata, kao i stvaranjem novih ciljeva i ostvarivanjem novih poduhvata.

Ivanišević ističe da integrisanje studentskih startapova u akademsko preduzetništvo dovodi do šire vizije preduzetništva i vizije učešća relevantnih zainteresovanih strana, te da njihove polazne tačke mogu biti i društvene nauke, a mogu biti koncipirana na način da promovišu vrednosti socijalne i solidarne ekonomije.

,,Uloga Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam na ovom i sličnim projektima, jeste pružanje podrške ideji koja proizilazi iz samog projekta, jer po prvi put i u planu raspodele sopstvenih sredstava predviđeno je deset miliona dinara za startap preduzeća. Danas govorimo o razvijanju preduzetničkog duha kod mladih, a to se pre svega, u ovom slučaju, odnosi na studente. Imamo izuzetne primere iz celog sveta, gde su upravo mladi ljudi pravo sa univerziteta osnivali veoma uspešne firme. Imamo takvih primera i u Srbiji. Naša uloga jeste pružanje podrške i međuregionalnoj saradnji, a kroz konkurse Sekretarijata da podržimo i mlade ljude koji žele da osnuju svoja preduzeća, da ih pratimo i podržavamo u narednom periodu. Znamo da mladost i određene godine nose izvestan entuzijazam, energiju, a s druge strane mladost podrazumeva i određena znanja posebno primenjiva u digitalnoj sferi“, rekao je Ivanišević, dodavši da je to kontinuiran proces, jer svako može da se upusti u preduzetničke vode.

On je stava da su na ovaj način univerziteti podstaknuti da otvaraju kancelarije za transfer tehnologija kako bi razvili dodatne kompetencije i resurse za podršku aktivnostima patentiranja, za podršku stvaranju novih ciljeva i poduhvata, jer se na ovaj način uspešno posreduje između akademskog i ekonomskog, odnosno privrednog, sveta.

Konferenciju je otvorio generalni menadžer projekta, prof. dr Zita Šereš sa Tehnološkog fakulteta, a učesnici su bili i menadžer programa iz Budimpešte, Virag Borus, pomoćnik pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučna istraživanja, prof. dr Anastazija Stojšić Milosavljević, pomoćnik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Vidosava Enderić, te drugi učesnici na projektu iz Privredne komore Županije Čongrad i Tehnološkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.

Otvarajućoj konferenciji prisustvovala je i Smiljka Jovanović, pokrajinski sekretar za finansije.