Sastanak sa direktoricom Pokrajinske službe za zapošljavanje AP Vojvodine: o nacionalnoj strategiji, republičkom i pokrajinskom akcionom planu zapošljavanja za naredni period i predstojećim konkursima iz oblasti zapošljavanja

 

Novi Sad, 24. decembar 2020. – U prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam Pokrajinske vlade, pokrajinski sekretar, dr Nenad Ivanišević, sastao se sa direktoricom Pokrajinske službe za zapošljavanje AP Vojvodine, Snežanom Sedlar. Ovo je prvi u nizu susreta sa krovnom institucijom za oblast zapošljavanja na teritoriji Vojvodine, koja, u saradnji sa lokalnim filijalama i resornim Pokrajinskim sekretarijatom kreira javne pozive iz ove ključne oblasti.

Tema susreta jeste dosadašnja saradnja sa Pokrajinskom službom sa zapošljavanje i pokrajinskim filijalama, koji su u sistemu Nacionalne službe za zapošljavanje,  aktuelna situacija u privredi i na tržištu rada, kao i novi i tekući zajednički projekti i aktivnosti koje bi trebalo planirati i implementirati u narednom periodu i narednoj fiskalnoj godini, sa posebnim osvrtom na definisanje problema, izazova, ali i mogućnosti za saradnju, kao i inicijativa za pružanje uzajamne podrške, pogotovo prilikom kreiranja mera podrške zapošljavanju, jednom od ključnih resora u Sekretarijatu.

Kao i prethodnih godina i u 2021. godini planirano je donošenje Pokrajinskog akcionog plana zapošljavanja za određen vremenski interval, na osnovu koga će biti ostvareni uslovi za definisanje, kreiranje i raspisivanje novih konkursa, a u skladu sa programom podsticaja Sekretarijata, Pokrajinske službe za zapošljavanje i filijala na teritoriji Vojvodine, koji zajednički deluju u ovom domenu.

Sastanku su prisustvovali v.d. podsekretara Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, Slavoljub Arsenijević, v.d. pomoćnika za oblast zapošljavanja, Ilona Pelt, kao i direktor Filijale Novi Sad NSZ, Tatjana Vidović.