Potpredsednik Ivan Đoković sa predstavnicima regionalnih privrednih komora

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, sastao se sa predstavnicima Privredne komore Vojvodine i regionalnih privrednih komora sa teritorije AP Vojvodine sa kojima je razgovarao o sajamskim manifestacijama, usklađivanju sa novim Zakonom o komorama, strukturalnim okvirima modernizacije komorskog sistema, kao i o saradnji sa Sekretarijatom, a u okviru programskih aktivnosti.

Na današnjem sastanku, učesnici su imali priliku da iznesu svoje stavove, predloge i zaključke, kao i probleme sa kojima se suočavaju, kako bi se formirala zajednička strategija delovanja u narednom periodu.

Potpredsednik Đoković je naglasio da je od izuzetne važnosti uvođenje prakse održavanja radnih sastanaka sa predstavnicima regionalnih privrednih komora i Privrednom komorom Vojvodine, jer se na taj način efikasnije definišu strateški ciljevi u komorama i u okviru poslovnih procesa Sekretarijata. Đoković je sa predsednicima vojvođanskih komora razmatrao pitanja nastupa i organizacije međunarodnih i regionalnih sajmova, a potom i o usklađivanju komora sa Zakonom o komorama.

Među ključnim temama današnjeg sastanka bili su i nacrti programskih aktivnosti Sekretarijata za narednu godinu, kao i privredne i turističke investicione mogućnosti u lokalnim samoupravama, a koje pokrivaju regionalne privredne komore, uz analizu stanja u domenu privrede i preduzetništva.

Potpredsednik Đoković je ovom prilikom ocenio da je razmena ideja, iskustava i informacija između regionalnih privrednih komora sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam, ključna za definisanje podsticajnih mera koje će ići u prilog privrednom razvoju u Vojvodini.