Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam dodelio 25 miliona dinara za žensko preduzetništvo u 2019. godini

 

Novi Sad, 5. decembar 2019. – Svečano uručivanje ugovora korisnicama bespovratnih sredstava po konkursu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam namenjenom ženskom preduzetništvu u 2019. godini, upriličeno je danas u velikoj sali Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama u Novom Sadu. Od ukupnih sredstava u iznosu od 25 miliona dinara, 22 miliona je opredeljeno za kapitalne subvencije za 106 preduzetnica i tri miliona za tekuće subvencije i 22 preduzetnice.

Pod ženskim preduzetništvom se podrazumeva preduzetnica ili privredno društvo čiji je vlasnik žena sa najmanje 51 odsto udela i u kojem je žena odgovorno lice za poslovanje i upravljanje, odnosno direktor. Sredstva po principu refundacije koja je obezbedio Sekretarijat namenjena su za subvencionisanje nabavke mašina, opreme, računarske opreme, softvera ili usluge.

,,Prilikom uporedne analize, činjenice su ukazivale na to da je žensko preduzetništvo održivo, te da žene zbog svoje agilnosti i sposobnosti prednjače u odnosu na ostale prilikom uspostavljanja novog biznisa, kao i njegovog očuvanja i daljeg razvoja“, rekao je potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam Ivan Đoković.

On je svečano uručio ugovore korisnicama sredstava, istakavši da je cilj njihove dodele podrška ženskom preduzetništvu kao bitnom segmentu razvoja ukupne privrede i preduzetništva u AP Vojvodini.
,,Uspešno smo okončali prvi konkurs namenjen ženskom preduzetništvu, u vidu kapitalnih i tekućih subvencija, u ukupnom iznosu od 25 miliona dinara. Pioniri smo u pokrajinskoj upravi u pogledu podsticaja za žensko preduzetništvo, a subvencije su bile namenjene, pre svega, inovacijama i digitalizaciji u okviru poslovanja preduzetnica kako bi se tehnički osposobile opremom ili softverom, sa ciljem što efikasnijeg i prepoznatljivog izlaska na tržište“, rekao je Đoković, naglasivši da će se nastaviti sa ovim konkursom, te da je u narednom periodu planirano da Sekretarijat izdvoji znatno veća sredstva.

Đoković je takođe naveo da se ovaj javni konkurs pokazao kao veoma uspešan, najavljujući novi za istu namenu u februaru naredne godine.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam ovim konkursom je pružio podršku ovoj značajnoj privrednoj oblasti, u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine, što je veoma značajno za afirmaciju i promociju ženskog preduzetništva.

Na svečanoj dodeli učesnicima se obratio i direktor Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama u Novom Sadu Đurađ Milanović.