Održan okrugli sto „Uloga Pokrajinske vlade na razvoj i vrednosnu dimenziju socijalnog preduzetništva“

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam održao je okrugli sto na temu „Uloga Pokrajinske vlade na razvoj i vrednosnu dimenziju socijalnog preduzetništva“. Cilj skupa je bio da „polje socijalne ekonomije“ u AP Vojvodini bude pripremljeno tako da prepozna, podrži i promoviše vrednost socijalnih  preduzeća – operatora  socijalne ekonomije. U otvorenom razgovoru sa stručnjacima iz ove oblasti usaglašeno je da su regionalna i lokalna politička podrška neophodne za stvaranje povoljnog „ekosistema“ na razvojni učinak ovog sektora u  AP Vojvodini.

Istaknuta je važnost lokalnih samouprava kao sagovornika preduzeća, čije poslovanje je duboko ukorenjeno u lokalne zajednice, koje imaju i najviše koristi od postojanja i poslovanja  socijalnih preduzeća. Socijalna preduzeća kao pružaoci socijalnih usluga mogu operativno  odgovoriti na brojne društvene probleme u lokalnim sredinama.

Povoljan „ekosistem“ viđen je i u obliku socijalnih inkubatora za nova  preduzeća ali prepoznata je i važnost  obrazovnog  kadra  koji će znanjem i senzibilitetom obezbediti dalji razvoj i održivost tih privrednih subjekata. Klaster socijalnih preduzeća takođe je viđen kao  deo infrastrukture koji može dati doprinos  razvoju.

Zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, Pavle Počuč upoznao je  učesnike o predlogu za uvođenje nove programske aktivnosti u budžet sekretrijata za privredu i turizam,  za 2017. – Podršku razvoju kapaciteta socijalnih preduzeća i socijalno preduzetničkih inovacija.

Inicijalna sredstva u pokrajinskom budžetu otvoriće mogućnost partnerstva za brojne pozive Evropske unije za razvoj socijalne ekonomije i socijalnih preduzeća. Oblast je multisektorska i multidimenzionalna, pruža mogućnost za brojna partnerstva na širokom polju aktivnosti –  integracija „ranjivih“ kategorija u svet rada , pružanju  socijalnih usluga (briga o starijima, deci, zdravstvo, zapošljavanje i obuka), javne usluge (prevoz, ljudska prava), zaštita životne sredine, poljoprivreda, kultura, turizam, sport, slobodno vreme  i slične kohezione aktivnosti od interesa za zajednicu.

Evropski pokret u Srbiji podelio je učesnicima  Vodič  „Društveno, korisno, održivo – Kako osnovati socijalno preduzeće u Srbiji “ sa primerima dobre prakse.