15. јул 2018. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање трошкова организације регионалних међународних сајамских манифестација у АП Војводини у 2018. години

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ“, број: 57/2017, 17/2018-ребаланс и 29/2018-ребаланс), члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014‒испр., 37/2016 и 29/2017) и члана 3. Правилника о додели бесповратних средстава  за суфинансирање трошкова  организације   регионалних међународних сајамских манифестација у AП Војводини у 2018. години („Службени лист АПВ”, бр. 32/2018 од 04.07.2018. године), Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА  ОРГАНИЗАЦИЈЕ   РЕГИОНАЛНИХ МЕЂУНАРОДНИХ САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ИЗЈАВЕ УЗ КОНКУРС