Ђоковић на Конференцији ,,Извори финансирања у 2019.“: Кључ је у бољој информисаности и ефикаснијем усмеравању новца пореских обвезника

 

Нови Сад, 6. март 2019. – Конференција под називом ,,Извори финансирања у 2019. години”,окупила је данас у згради Ректората Универзитета у Новом Саду велики број учесника који су превасходно заинтересовани за концепте подршке и подстицајне мере намењене микро и малим привредним субјектима и стартап предузећима.

Осврћући се на правце развоја привреде, стратешке документе и акционе планове којима би се могао спречити депопулација наше земље, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, истакао је да је сврха оваквих скупова дефинисање горућих проблема.
,,Управо је из Војводине, тачније Покрајинског социјално-економског савета потекла иницијатива ка Републици да се хитно оформи комисија на републичком нивоу која би требало да предложи мере за спречавање миграција, али и за повећање наталитета и стварање бољег амбијента за живот. Превасходно је потребно изнаћи мере које би усмерили ка младим образованим људима. Секретаријат се већ својим конкурсима, поготово из домена социјалне, креативне економије, женског и иновативног предузетништва, запошљавање кроз посебно профилисан програм са Националном службом з азапошљавање, упустио у овакав концепт подршке“, рекао је Ђоковић, додавши да се Секретаријат усмерава ка висококвалификованом млађем и теже запошљивом кадру.

Учествујући и у оквиру прве панел дискусује о правцима развоја привреде, он је навео да кроз трећу годину оваквих мера и доделе субвенција се постиже опипљив и мерљив  резултат.

,,Мисија и визија овог скупа је засигурно размена информација кроз дискусију, како би што боље, као доносиоци одлука, препознали проблеме и како да новац пореских обвезника на ефикаснији начин усмеримо како би задржали људе у земљи, али и како би им омогућили да растерећени са новом ликвидношћу, новим новцем, омогућимо да се даље развијају и развијају нове привредне циклусе. Ово утиче на запошљавање и подизање општег животног стандарда, културе и подизање капацитета како локалних самоуправа, тако и покрајине и републике. Кључна реч је ентузијазам, како организатора, тако и учесника“, рекао је Ђоковић. 

Организатори овог и низа сличних привредних догађаја, попут ,, Business Cafe-а“ и Новосадског ноћног базара, агенција за брендирање и саветовање малих произвођача ,,Best Brand Friendly“ и НВО ,,Путевима предузетништва” имају заједничку визију и циљ концепта рада. Наиме, организатори настоје да окупе предузетнике различитих делатности и у различитим периодима развоја својих послова, како би пренели знања, искуства и представили сопствени развојни пут другима, посебно онима који теже да се одваже на самостални предузетнички подухват.

Организаторка Марија Радојчић наглашава да, с обзиром на интерактиван концепт овог окупљања, рађају се велике могућности за међусобно повезивање, умрежавање, јачање постојеће сарадње и уговарање послова.