Ivanišević: Ukupno 42 miliona dinara za dodelu subvencija u oblasti zapošljavanja – samozapošljavanje, zapošljavanje nezaposlenih lica i sprovođenje javnih radova

Novi Sad, 5. maj 2021. – Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, istakao je na današnjoj konferenciji za medije pojedinosti u vezi sa tri nova konkursa u oblasti zapošljavanja, koji su raspisani na ukupan iznos od 42 miliona dinara.

Javni konkursi za dodelu subvencija za samozapošljavanje, poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica, kao i za sprovođenje javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini, otvoreni su do 20. maja i u potpunosti su usaglašeni sa merama koje za ove oblasti predviđa Nacionalna služba za zapošljavanje.

,,Ideja Sekretarijata koju je podržala Pokrajinska vlada je da kroz sve konkurse koje raspisujemo očuvamo radna mesta i da se novi ljudi zaposle, kao i da se osnuju nove firme. Podsetiću da raspolažući sa budžetom većim za 66 odsto u odnosu na prethodni, stvorila se mogućnost da Sekretarijat već sada raspiše nekoliko konkursa. Danas raspisujemo konkurse iz oblasti zapošljavanja sa težištem na samozapošljavanju i novom zapošljavanju“, rekao je sekretar Ivanišević, dodavši da je jedan od važnih uslova da se lica na koja se odnose ovi konkursi nalaze na evidenciji NSZ-a.

Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje raspisan je na ukupno 15 miliona dinara, a subvencija se dodeljuje nezaposlenom licu prijavljenom na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine u jednokratnom iznosu od 250.000 dinara, odnosno 270.000 dinara za osobe sa invaliditetom, a u cilju obavljanja novoregistrovane delatnosti u Vojvodini. Pravo podnošenja zahteva za dodelu ove subvencije ostvaruje nezaposleno lice pod uslovom da je na evidenciji NSZ i da je završilo obuku iz preduzetništva po planu i programu obuke Službe  ili, pak, druge odgovarajuće organizacije.

Javnim pozivom za dodelu subvencija poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica predviđeno je ukupno 22 miliona dinara, a poslodavac može podneti samo jedan zahtev za dodelu subvencije i to u jednokratnom iznosu od 250.000 dinara po nezaposlenom. Nezaposlena lica za koje poslodavac upućuje zahtev, moraju biti na evidenciji NSZ-a na teritoriji Vojvodine.

Među ključnim uslovima za konkurisanje na pomenuti javni poziv jesu da poslodavac ima sedište ili registrovanu poslovnu jedinicu u Vojvodini, pripada privatnom sektoru, da je registrovan najmanje šest meseci pre datuma podnošenja zahteva, kao i da u poslednja tri meseca pre podnošenja zahteva nije smanjivao broj zaposlenih na neodređeno vreme.

Naposletku, Javnim konkursom za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine, obezbeđeno je pet miliona dinara, dok je maksimalna dužina trajanja javnog rada četiri meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, što će biti regulisano ugovorom o privremenim i povremenim poslovima.

Konkurs za javne radove je namenjen socijalnim i humanitarnim delatnostima, za održavanje javne infrastrukture, zaštiti životne sredine, kao i kulturnim i turističkim delatnostima. Pravo učešća imaju udruženja sa statusom pravnog lica, odnosno ona udruženja koja su upisana u Registar APR-a.

Svi uslovi u vezi sa podnošenjem prijava i zahteva na nove konkurse iz oblasti zapošljavanja nalaze se u dokumentaciji na veb sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs, kao i na mobilnoj aplikaciji koju je Sekretarijat za privredu nedavno pustio u opticaj.