Ivanišević: Podrška ženskom preduzetništvu u oblasti turizma putem rodno senzitivnog kreditiranja

Novi Sad, 18. jun 2021. – Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, i direktor Razvojnog fonda Vojvodine, Goran Savić, održali su danas konferenciju za medije na kojoj su predstavili zajedničke konkurse namanjene podizanju kapaciteta i kvaliteta turističke ponude u Vojvodini, s akcentom na kreditiranje ženskog preduzetništva.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam subvencioniše troškove naknade za obradu kreditnog zahteva i kamate po konkursima Razvojnog fonda Vojvodine za dugoročne kredite za razvoj turizma i seoskog turizma. Takođe, sufinansira i korisnike kreditnih sredstava Fonda koja se dodeljuju za podršku razvoju turizma putem povećanja nivoa opremljenosti turističkih kapaciteta, stvaranja uslova za povećanje kvaliteta i proširenje ponude u pružanju turističkih usluga, podizanje stepena konkurentnosti i povećanja zaposlenosti, u ukupnom iznosu od 10 miliona dinara.

„Ideja je da svi zajedno uzmemo učešće pre svega u ženskom preduzetništvu, zbog čega smo kreirali dva nova finansijska proizvoda, od kojih jedan ima izraženo rodno senzitivnu komponentu. Tu se jasno vidi da želimo da kroz ovu konkursnu liniju i povoljno kreditiranje povećamo broj žena koje su vlasnice turističkih potencijala na teritiriji Vojvodine“, kazao je Ivanišević.

On je istakao da drugi finansijski proizvod ima za cilj kroz subvencionisanje troškova naknade za obradu kreditnog zahteva i kamate po konkursima za dugoročne kredite za razvoj turizma i seoskog turizma pomogne turističkoj privredi.

„Preduzetnice i preduzetnici mogu da se javljaju na konkurse jer su već u toku“, naglasio je Ivanišević i ponovio da je zajednički cilj da se i na ovaj način pomogne razvoju turističke privrede, odnosno podizanju turističkih kapaciteta u Vojvodini.

Direktor Razvojnog fonda Vojvodine, Goran Savić, kazao je da se sredstva mogu koristiti za sve vrste investicija u oblasti turizma i ugostiteljstva, kao što su izgradnja, adaptacija, dogradnja i sanacija postojećih turističkih objekata, te za proširenje već postojećih poljoprovrednih gazdinstava, preduzetničkih radnji i privrednih društava u turizmu i ugostiteljstvu.

Savić je dodao da pravo učešća na konkursu imaju oni koji su registrovani kao poljoprivredno porodično komercijalno gazdinstvo, a takođe i preduzetnici razvrstani u mikro i mala pravna lica.

„Iznos sredstva koji se odobrava je od 500 hiljada do pet miliona dinara, sa kamatnom stopom od 1 do 3 odsto, u zavisnosti od razvijenosti lokalnih samouprava na teritoriji u AP Vojvodine“, rekao je Savić.

On je naglasio da Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam nepovratno daje sredstva kao učešće u kreditu, i to u iznosu od osam odsto ukoliko su vlasnici muškarci, a 12 odsto ako su u pitanju žene vlasnice ili članovi registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva ili preduzetničkih radnji.