8. новембар 2019. – Јавна набавка услуге – Израда Програма туристичког брендирања АП Војводине са Програмом промотивних активности ЈН ОП 1.2.3./2019

Документацију можете преузети путем следећег линка

8. новембар 2019. – ПОЗИВ за подношење понуда

Рок за подношење понуда је 9. децембар 2019. године до 10.00 часова.

8. новембар 2019. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

16. децембар 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

24. децембар 2019. – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

16. април 2020. – ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ