6. март 2020. – Јавни оглас за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица у АП Војводини у 2020. години

На основу члана 43. и 51. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину, у складу са Покрајинским акционим планом запошљавања у Аутономној покрајини Војводини за  2020. годину и Правилником о додели субвенција запошљавање незапослених лица у Аутономној покрајини Војводини за 2020. годину („Службени лист АПВ“, број 13/20), Покрајински секретаријат за привреду и туризам, дана 06.03.2020., године расписује

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2020. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ

ИЗЈАВА DE MINIMIS