3. фебруар 2022. – ИЗМЕНА Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку репроматеријала у 2022. години

ТЕКСТ ИЗМЕНЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА