29. новембар 2022. – Јавна набавка услуга – Организација обуке – тренинга представника јединица локалне самоуправе о значају и појму социјалног предузетништва ЈН 2.2.44/2022

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУДЕ