26. мај 2021. – Јавна набавка услуге – Анкетирање потенцијалних корисника јавних средстава у сврху помоћи привреди у решавању проблема насталих услед пандемије COVID-19 ЈН 2.2.41/2021

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ