23. септембар 2019. – Јавна набавка услуге – Израда студије о мерама селекције праћења развоја и подршке даровитим у АП Војводини са аспекта потреба привреде и запошљавања ЈН МВ 1.2.12./2019

Документацију можете преузети путем следећег линка

23. септембар 2019.- ПОЗИВ за подношење понуда

Рок за подношење понуда је 3. октобар 2019. године до 10.00 часова.

23. септембар 2019.- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

9. октобар 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

17. октобар 2019. – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ