23. март 2022. – Јавни kонкурс за финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2022. години

На основу члана 43. и 51. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2021 и 07/2022-ребаланс), у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења(„Службени гласник РС”, број 16/18) (у даљем тексту: Уредба), Покрајинским акционим планом запошљавања у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину („Службени лист АПВ“, број 11/2022), и Правилником о додели средстава за финансирање спровођења јавних радова на територији Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ“, број 13/2022), Покрајински секретаријат за привреду и туризам дана 23. марта 2022. године расписује

ЈАВНИ KОНКУРС ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ