21. mart 2019. – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za podizanje kvaliteta objekata za degustacionu promociju i promociju tradicionalnih proizvoda iz AP Vojvodine

VAŽNO SAOPŠTENJE UČESNICIMA JAVNOG KONKURSA

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu („Službeni list APV“, broj: 60/2018), člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/2014, 54/2014‒ispr., 37/2016 i 29/2017) i člana 3. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine, u 2019. godini -podizanje kvaliteta objekata za degustacionu promociju i promociju tradicionalnih proizvoda iz AP Vojvodine- („Službeni list APV”, br. 8/2019 od 13.02.2019. godine), Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE, U 2019. GODINI – PODIZANjE KVALITETA OBJEKATA ZA DEGUSTACIONU PROMOCIJU I PROMOCIJU TRADICIONALNIH PROIZVODA IZ AP VOJVODINE

ТEKST KONKURSA

PRAVILNIK

ОBRAZAC PRIJAVE SA IZJAVAMA