21. септембар 2022. – Јавна набавка услуга – праћење активности Покрајинског секретаријата за привреду и туризам на медијским порталима ЈН 2.2.52/2022

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУДЕ