20. септембар 2021. – ИСПРАВКА Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана и другим непрофитним организацијама са територије АП Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала – манифестације

 ТЕКСТ ИСПРАВКЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА