20. септембар 2021. – Јавна набавка ради прибављања добара – закуп простора – штанда у сврху наступа на 88. Међународнсом сајму пољопривреде у Новом Саду ЈН 2.1.11/2021

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУДЕ