15. септембар 2021. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање набавке машина/опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге дигитализовања у маркетингу и трговини у 2021. г.

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл.лист АПВ“, бр: 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16,  29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину („Сл.лист АПВ“, бр: 66/20, 27/21-ребаланс и 38/21- ребаланс) и члана 6. Правилника о додели бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2021. години (”Сл.лист АПВ’, бр:37/21) Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2021. години

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ИЗЈАВЕ