Одржана 14. седница Покрајинског социјално-економског савета: потпредседник Ђоковић о предстојећем конкурсу за локалне социјално-економске савете и подстицајним мерама за запошљавање

 

Нови Сад, 27. март 2019. – На данашњој четрнаестој седници Покрајинског социјално-економског савета, којом је председавао потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, разматрано је десет тачака дневног реда. Ђоковић је на самом почетку истакао да је кључни проблем социјалног трипартитног дијалога јесте непостојање савета на локалном нивоу.

С тим у вези, представљена је информација о мерама за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање или суфинансирање програма развоја и деловања локалних социјално-економских савета, које ће бити спроведене од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам.

,,Норме које су предвиђене Законом о раду, а којима се утврђује репрезентативност социјалних партнера су ригорозне. Они тешко остварују услов репрезентативности, а потом не могу да успоставе трипартитно договарање. У Покрајини смо дефинисали модел како да започну са дијалогом и стекну репрезентативност на начин да их то не омета у раду, те смо отишли смо и корак даље, креирањем јединственог конкурса у нашој земљи. Покрајински секретаријат за привреду и туризам ће додељивати бесповратна средства за оснивање и рад локалних СЕС-ова. Предвиђена је бруто плата за лице које би требало да буде секретар СЕС-а, а што подразумева потпуну административну и стручну подршку раду савета. Други основ за доделу средстава су трошкови текућег пословања, одржавање просторија, режијски трошкови, материјал и друго“, рекао је Ђоковић додавши да би тај конкурс требало да буде расписан у наредних десетак дана.

Ђоковић је става да се на овај начин мотивише оснивање савета, унапређење квалитета њиховог рада, а озбиљније се приступа раду на административно-техничким проблемима са којима се они суочавају управо ангажовањем стручног лица.

Веома значајно је и доношење Покрајинског акционог плана за текућу годину, који реализује Секретаријат, а којим су предвиђене подстицајне мере за неколико видова запошљавања. Предвиђено је 512.000 динара бесповратних средстава за самозапошљавање у делатностима са факултетским образовањем са обавезом стицања одређене лиценце за обављање самосталне делатности, попут адвоката, лекара, стоматолога, инжењера, и слично. Ово је бруто 2 зарада обрачуната на минималну зараду за период од 12 месеци. Потом обезбеђено је 325.000 динара за занатске радње, трговине, производне делатности. Напослетку, 187.500 динара ће бити усмерено ка послодавцима за појединачну субвенцију за новоотворено радно место. Сходно наведеним мерама Секретаријат ће расписати јавне конкурсе.

,,Прошле године смо остварили велике ефекте са свега 120 милиона динара колико смо имали на располагању за област запошљавања, отворивши 595 нових радних места у Војводини. И ове године верујем да ћемо добро програмираним мерама остварити поново добар проценатзапошљивости, а са друге стране таргетирали смо, поред угрожених и осетљивијих категорија становништва, и високообразован кадар и млађе људе са миграционим тенденцијама како би остали овде и развојали своју делатност“, додао је Ђоковић.

Председник Уније послодаваца Војводине, Станко Крстин, говорећи о активностима у области предузетништва у 2018. години, истакао је изузетан рад и резултате Канцеларије за предузетнишвто, основане у оквиру Уније. На овај начин, пружа се ефикасна стручна помоћ предузетницима, поред учешћа у низу пројеката и оснивању локалних унија послодаваца.

Чланови Савета су разматрали и питања о присуству представника Покрајинског социјално-економског савета на седницама Социјално-економског савета Републике Србије, што је од претходне године успостављено као сталан модел сарадње и резултат дугогодишње тежње ПСЕС-а да се успостави ефикаснија и целисходнија сарадња на свим нивоима и међу свим социјалним партнерима.

Покрајински социјално-економског савет усвојио је и Записник са последње седнице, Извештај о материјално-финансијском пословању, Извештај о раду и Оријентациони план Савета за 2018. годину.