12. април 2019. – Јавни kонкурс финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2019. години

На основу члана 43. и 51. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину, у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења, Покрајинским акционим планом запошљавања у Аутономној покрајини Војводини за  2019. годину и Правилником о додели средстава за финансирање спровођења јавних радова на територији Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Службени лист АПВ“, број 15/19), Покрајински секретаријат за привреду и туризам, дана 12.04.2019. године расписује

ЈАВНИ KОНКУРС ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ