12. мај 2023. – Јавна набавка услуга – Преглед, опреме за рад и средства рада, преглед електро инсталација, гасних инсталација са котловима, громобранских инсталација,преглед и техничка контрола лифтова и платформи за подизање особа са инвалидитетом ЈН 2.2.23/2023

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУДЕ