Ћурчић и Иванишевић најавили нови јавни конкурс за женско предузетништво у 2023. години

Потпредседник Покрајинске владе, Бранко Ћурчић, и покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, одржали су конференцију за медије поводом расписивања Јавног конкурса о додели бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2023. години на територији АП Војводине.

Под женским предузетништвом подразумева се предузетница која лично управља пословањем или привредно друштво чији је власник жена са најмање 51 одсто удела у истом и у којем је жена одговорно лице за пословање и управљање, уписана у АПР-у. Средства подршке женском предузетништву, Покрајински секретаријат за привреду и туризам је определио као битном сегменту развоја укупне привреде и предузетништва у АП Војводини.

За ову намену, опредељено је укупно 8,5 милиона динара, од којих 2,5 милиона динара за текуће субвенције и 6 милиона динара за капиталне субвенције, а средства се одобравају по принципу рефундације, односно за оно што је купљено, испоручено и исплаћено у целости у периоду од 24. марта 2022. године до дана закључења Јавног конкурса.

Потпредседник Покрајинске владе, Бранко Ћурчић, је овом приликом истакао да је Савет за координацију и праћење активности у области економског развоја на територији АП Војводине, на чијем је челу, формиран је 2020. године, те да женско предузетништво једна од приоритетних тема којима се бави.

,,Све што чинимо је управо из разлога да ојачамо позицију жена, да их осамосталимо и да им помогнемо у предузетничким корацима. Јавни позив који смо имали у току прошле године, био је искоришћен 100 одсто, што говори у прилог чињеници да је интересовање велико и да је позив био успешан. Кроз студију коју смо представљали у јануару ове године, потрудили смо се да сагледамо све проблеме са којима се жене предузетнице сусрећу да бисмо и овај јавни позив могли да прилагодимо њиховим потребама и да помогнемо у решавању проблема које имају у својим предузетничким пословима“, навео је потпредседник Ћурчић.

Ћурчић додаје да су средства у овој години за ову намену увећана, како би се обухватио што већи број оних који могу да конкуришу, те да су спуштени и критеријуми, односно да уместо два завршна рачуна, довољно је доставити један.

,,Резултат заједничког рада и Секретаријата и Савета, јесте увећање од 15 одсто буџета у односу на прошлу годину. То показује нашу заинтересованост за ову важну тему, као и колико је Покрајинска влада опредељена да женско предузетништво стави у свој фокус. Значајно је и да је у току стартап академија женског предузетништва ‘Оснажена, она може све’, која обухвата преко 200 предузетница на територији АП Војводине, у 10 градова. Иста се завршава 10. априла и свечано ћемо полазницама уручити уверења о завршеној акадмемији“, започео је своје излагање секретар Иванишевић.

Иванишевић је истакао да су предузетнице и кроз спровођење активности у оквиру академије женског предузетништва, оснажене да размишљају на предузетнички начин.

Говорећи о самом конкурсу, Иванишевић додаје да је могуће конкурисати за набавку машина, опреме, рачунарске опреме, софтвера, софтверске лиценце, или, пак, за услуге.

Под набавком машина и опреме се подразумевају машине и опрема које су у функцији израде или припреме и дораде финалног производа или, пак, пружања услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње, односно пружања услуге и операција у домену маркетинга и трговине. Под набавком рачунарске опреме подразумева се десктоп или преносив или таблет рачунар и периферни уређаји, који су намењени искључиво за потребе дигитализације пословања, дигиталне комуникације, пропаганде и пословања на интернету и друштвеним мрежама.

Под набавком софтвера, односно софтверске лиценце, подразумева се набавка професионалног, апликативног, софтверског пакета и алата у функцији производног процеса и за потребе пружања услуга.

Са друге стране, услуге подразумевају активности које привредни субјект није у могућности самостално да спроведе, попут израде веб сајта, плана промоције, маркетинг и бизнис плана, дигиталног маркетинга и друго.

Износ одобрених средстава може бити најмање 50.000 динара, док се највиши износ утврђује сходно предмету набавке и то за машине и опрему до највише 250.000 динара, рачунарску опрему до 120.000 динара, за набавку софтвера и за услугу до 150.000 динара.

Рок за подношење пријава је до 18. априла 2023. године.