Секретар Иванишевић учесник видео конференције у оквиру пројекта посвећеног студентском предузетништву: Предузетништво није привилегија година

Нови Сад, 4. фебруар 2021. – Пројекат под називом ,,Ecosystem – student entrepreneurship beyond borders”, у преводу „Изградња предузетничког екосистема – студентско предузетништво ван граница“, са акронимом BEE-Student (ref. br. HUSRB/1903/43/0012), који се спроводи у оквиру Interreg IPA, програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија, реализован у сарадњи са Технолошким факултетом Универзитета у Новом Саду и Регионалне привредне коморе из Сегедина.

Тим поводом организована је отварајућа конференција у згради Ректората Новосадског универзитета, у присуству учесника из Србије, док су се партнери из Мађарске могли укључити путем видео платформе.

Покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, приликом свог уводног обраћања на отварајућој конференцији, истакао је да су међународне студије спроводиле опсежна истраживања академског предузетништва које је еволуирало, а на основу резултата академског истраживања, до ширег фокуса који укључује стварање стартап предузећа од стране самих студената, те да се овакав вид предузетништа ослања, пре свега, на перцепцију могућег доприноса универзитета друштву, не ограничавајући се на економску експлоатацију академског знања. Успешност у пословању ових предузећа је резултат адекватно успостављене инфраструктуре у којима она послују и повезују се, а кроз консултацијаме, те путем конференција, наставе, размене студената, као и стварањем нових циљева и остваривањем нових подухвата.

Иванишевић истиче да интегрисање студентских стартапова у академско предузетништво доводи до шире визије предузетништва и визије учешћа релевантних заинтересованих страна, те да њихове полазне тачке могу бити и друштвене науке, а могу бити конципирана на начин да промовишу вредности социјалне и солидарне економије.

,,Улога Покрајинског секретаријата за привреду и туризам на овом и сличним пројектима, јесте пружање подршке идеји која произилази из самог пројекта, јер по први пут и у плану расподеле сопствених средстава предвиђено је десет милиона динара за стартап предузећа. Данас говоримо о развијању предузетничког духа код младих, а то се пре свега, у овом случају, односи на студенте. Имамо изузетне примере из целог света, где су управо млади људи право са универзитета оснивали веома успешне фирме. Имамо таквих примера и у Србији. Наша улога јесте пружање подршке и међурегионалној сарадњи, а кроз конкурсе Секретаријата да подржимо и младе људе који желе да оснују своја предузећа, да их пратимо и подржавамо у наредном периоду. Знамо да младост и одређене године носе известан ентузијазам, енергију, а с друге стране младост подразумева и одређена знања посебно примењива у дигиталној сфери“, рекао је Иванишевић, додавши да је то континуиран процес, јер свако може да се упусти у предузетничке воде.

Он је става да су на овај начин универзитети подстакнути да отварају канцеларије за трансфер технологија како би развили додатне компетенције и ресурсе за подршку активностима патентирања, за подршку стварању нових циљева и подухвата, јер се на овај начин успешно посредује између академског и економског, односно привредног, света.

Конференцију је отворио генерални менаџер пројекта, проф. др Зита Шереш са Технолошког факултета, а учесници су били и менаџер програма из Будимпеште, Вираг Борус, помоћник покрајинског секретара за високо образовање и научна истраживања, проф. др Анастазија Стојшић Милосављевић, помоћник покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Видосава Ендерић, те други учесници на пројекту из Привредне коморе Жупаније Чонград и Технолошког факултета, Универзитета у Новом Саду.

Отварајућој конференцији присуствовала је и Смиљка Јовановић, покрајински секретар за финансије.