Потпредседник Ђоковић на округлом столу о креирању јавних политика у Војводини у области привреде и туризма у оквиру процеса евроинтеграција: Циљ није само чланство, већ суштинска трансформација

 

Нови Сад, 24. јун 2019. – Данас је одржан округли сто поводом представљања документа о стратешком приступу креирања јавних политика у АП Војводини, у области привреде и туризма, у контексту приступних преговора Републике Србије са Европском унијом, а који су заједно припремили Европски покрет Нови Сад и Центар за европске политике из Београда. Наручилац и иницијатор овог документа, који садржи седам суштинских смерница, је Покрајински секретаријат за привреду и туризам, са циљем да пружи пример осталим секретаријатима како би требало поступати и на који начин извршити системски приступ и реформу унутар сопствених административних капацитета, а у поступку евроинтеграција.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, истакао је да је Секретаријат у протеклих годину и по дана активно радио на препознавању својих обавеза, као и свих питања која се односе на ресоре и надлежности, а које су директно повезане са евроинтеграцијама.

,,Овакав стратешки приступ постављању позиције Секретаријата у односу на преговоре је последица потребе да се отворимо ка јавности, те да привреду и грађане упознамо са будућим обавезама које ће донети нови законодавни оквир у прилагођавању наше земље Европској унији. Настојаћемо да појачамо административне капацитете. Припремаћемо се и прилагођавати заједно са преговарачким тимом и другим органима не само акте који су у нашој надлежности, него и све законске прописе који би требало да се у будућности односе на грађане Војводине, као и да изнесемо ставове приликом њихове израде“, рекао је Ђоковић, додавши да је неопходно да као друштво целисходније учествујемо у формалним оперативним процесима преговарања, али и да баштинимо политичке и културне вредности ЕУ.

Потпредседник Ђоковић је подсетио да су Република Србија и АП Војводина протекле године на заједничкој седници двеју влада потписали заједнички Протокол о сарадњи у евроинтеграцијама, на основу чега је започета израда покрајинске платформе, као и предузимање низа оперативних мера како би и Војводина била једнако укључена у преговарачки процес. Овај меморандум има за циљ унапређење размене информација, процеса учења, као и начина праћења ток преговора на покрајинском и локалном нивоу, истовремено спремајући се за спровођење, као најважнију фазу читавог процеса.

Ђоковић је додао да се Покрајински секретаријат за привреду и туризам, схвативши то као обавезу, упустио у поступак израде документа о креирању јавних политика, који ће у наредним годинама послужити као полазна тачка за коришћење бенефита које преговарачки процес може донети ресорима привреде, туризма, рада и запошљавања који су у надлежности Секретаријата. Према његовим речима, документ ће по окончаној изради бити јавно доступан на увид.

Проф. др Тања Мишчевић, шеф Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији, је сагледавајући период од самог почетка отварања преговора, до данас, истакла да ,,никада није довољно добро“, те да је само спровођење овог дуготрајног процеса сада и у рукама покрајинске и локалне администрације. Мишћевић наводи да су кључне тачке преговора отварање поглавља, тачније до краја седмице ће бити отворена нова два, што у многоме зависи од држава чланица. Она додаје да је спремно пет поглавља, а то су поглавље 9 – финансијске услуге, поглавље 4 – слобода кретања капитала, али су предата и поглавља која се тичу слободе кретања радника, транспорта и поглавље о трансевропским мрежама.

Један од аутора овог документа и суорганизатор данашњег округлог стола јесте Европски покрет, који је једна од најстаријих организација у Србији која се залаже за приступање Србије Европској унији, почев од 1992. године, са циљем да се имплементирају стандарди ЕУ у свим сферама нашег друштва, политике, привреде и друго. У оквиру актуелних преговора о приступању биће дефинисано на који начин и под којим условима ће Република Србија ући у ЕУ. Потребно је омогућити широј јавности увид уз опсежније и потпуније информације о самом поступку, како би трансформација коју доноси процес приступања ЕУ заживела у пракси.  

На питање о разлозима за доношење оваквог докумета и о значају истог, потпредседник Европског покрета, Александар Симурдић, истиче да сама статистика спроведена међу земљама које су прошле кроз приступне преговоре казује да је безмало две трећине европског законодавства и његове имплементације везана за средњи и локални ниво, али да то није једини начин укључивања администрације.

,,Кроз такав механизам приближавате се грађанима, док усвајате и имплементирате принцип супсидијарности као један од базичних принципа функционисања ЕУ, при чему сте све ближи грађанима, отварајући дијалоге, јер у коначници, грађани су ти који такав процес морају доживљавати као свој. Мора постојати континуиран дијалог“, рекао је Симурдић.

У дискусији су учествовали и члан Ужег преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији, Небојша Лазаревић, и потпредседник Европског покрета у Србији, др Владимир Међак.