Потпредседник Иван Ђоковић: Савет за туризам ће утврдити кључне области и динамику рада у циљу унапређења туризма у Војводини

 

Данас је одржана конститутивна седница Савета за туризам, установљеног при Покрајинском секретаријату за привреду и туризам, а на иницијативу потпредседника Покрајинске владе и покрајинског секретара за привреду и туризам, Ивана Ђоковића, и његовог стручног тима. Председница Савета је шеф Катедре за туризам при Департману за географију, туризам и хотелијерство Природно-математичког факултета у Новом Саду, проф. др Кристина Кошић.

Чланови Савета су директорка Туристичке организације Војводине, др Наташа Павловић, директор Туристичке организације Града Новог Сада, Бранислав Кнежевић, као и представници света науке, привреде, угоститељства и кластера. На Седници је учествовао и помоћник покрајинског секретара за област туризма, Сергеј Тамаш, са стручним сарадницима.

Потпредседник Ђоковић је истакао да је Савет за туризам конституисан са циљем обављања саветодавних послова и унапређења туристичких капацитета на територији АП Војводине, кроз анализу стања туризма у АП Војводини, идентификацију кључних проблема, те кроз креирање и имплементацију стратешких докумената на републичком, покрајинском и локалном нивоу. „Иако имамо визију, немамо довољно знања из уско стручних области да би развијали туризам. То се превасходно односи на наше приоритете, дакле на Национални парк Фрушка гора, цикло и наутички туризам, коридор уз реке Дунав и Тису, као и на рурални туризам. Покушавамо да ова четири приоритета умрежимо између себе. Позвали смо еминентне стручњаке из ове области како би нам помогли приликом осмишљања адекватне стратегије, како би предузели мере за њену реализацију на терену“, рекао је Ђоковић.

Савет ће спровођењем планираних активности настојати да унапреди и област контроле пружања услуга у туристичко-угоститељским објектима и туристичким агенцијама, а релевантним институцијама и надлежним органима ће предлагати мере за подстицање развоја туризма у Покрајини.