Потпредседнику Ђоковићу признање за унапређење рада Феријалног и хостелског савеза Србије

Нови Сад, 28. децембар 2017. – На свечаној седници Феријалног и хотелског савеза Србије у Београду, одржане поводом 65 година постојања, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам Иван Ђоковић је именован за почасног члана Савеза, и уручено му је признање за допринос унапређењу рада Савеза.

Ђоковић је овом приликом истакао да Феријални савез није само запостављен механизам за раст туристичке привреде и такозваног ,,нископрофилног туризма“, већ је социјални инструмент који последњих шест деценија социјализује и персонализује читаве генерације, омогућавајући омладини боље упознавање како сопствене земље, тако и земаља у окружењу и свету, али је и иностраном туристи и феријалцу настојао да приближи национална богатства наше земље.

,,Ако пропратимо еволуцију Феријалног савеза и његових вредности и тековина које је стварао, чињеница да је Нови Сад носилац титула Европске престонице културе 2021. и Омладинске престонице Европе 2019. јесте последица нечега што је свет упознавао кроз нашу феријалну мрежу протеклих деценија. Покрајинска влада би требало да пружи значајнији допринос јачању капацитета Феријалног савеза Војводине и Града Новог Сада, али и у локалним самоуправамау којима је развијен. Секретаријат за привреду и туризам ће настојати да у наредној години изнађе механизам подстицаја феријалном организовању и удруживању“, рекао је Ђоковић, додавши да је управо овај савез неговао и очувао оне вредности које су у послератном периоду, па све до данашњих дана изградиле нашу земљу, створиле човека у чијем центру егзистенције рада и стварања је увек био човек – космополитска идеја солидарности и једнакости.

Ђоковић је истакао да јачањем идеја феријалног удруживања и рада можемо да подсетимо и да социјализујемо нове нараштаје и усмеримо ка запостављеним и надасве трајним вредностима нашег друштва.

Феријални и Хостелски савез Србије је друштвена, ванстраначка, непрофитна организација која се претежно бави омладинским туризмом. Савез је члан Међународне организације омладинских хостела – IYHF (International Youth Hostel Federation) и сви хостели који се налазе у понуди Феријалног савеза Србије задовољавају међународне хостелске стандарде.

Поред омладинских туристичких организација и асоцијација у око 70 земаља, Савез окупља и око 4 милиона чланова и близу 5.000 омладинских – youth – хостела.