Заменик Павле Почуч у посети привредницима у Силбашу и Пивницама

Заменик покрајинског секретара за привреду и туризам, мр Павле Почуч, посетио је јуче социјалне предузетнике у сеоским срединама Силбашу и Пивницама, Општина Бачка Паланка. Овом приликом је истакао значај програма намењеног социјалном предузетништву у унапређењу ове привредне гране у Покрајини.

,,Покрајински секретаријат за привреду и туризам је у оквиру својих програмских активности, посебан акценат је ставио на развој и унапређење социјалног предузетништва у АП Војводини, а који подразумева успостављање непосредног партнерског односа и помоцију субјеката који доприносе радној реинтеграцији тезе упосљивих и рањивих социјалних категорија“, истакао је заменик Почуч.

Социјална задруга, Пивнице

Примери добре праксе и ефикасног социјалног пословања су управо Занатска радња ,,Ручно ткање” из Силбаша и млади задругари из Пивница који су покренули производњу органске хране.

Павле Почуч је овом прилико нагласио да ће Секретаријат у и наредном периоду наставити са континуираним програмским активностима унапређења области предузетништва, превасходно кроз едукације, промоције и подршку постојећим и новим социјалним предузетницима широм АП Војводине.

Ручно ткање, Силбаш