Ближа сарадња Покрајинске владе и ПКС

Игор Мировић објаснио је да је циљ нове политике Покрајинске владе окупљање око пројеката који могу да допринесу убрзаном економском развоју покрајине и читаве земље.

„За нас је посебно важно да информације које има ПКС о интересовању појединих инвеститора подели са нама, да у новом пословном моделу покрајинске администрације будемо спремни да инвеститору пружимо гаранције, подстицаје и да будућа улагања у Војводини буду резултат заједничког рада локалних самоуправа, Покрајине, Владе Србије и коморског система“, рекао је Мировић.

Марко Чадеж, задовољан је настојањем покрајинске администрације да буде ефикасан сервис, а не препрека, привредном развоју Војводине. Председник ПКС истиче да су на састанку размотрена конкретна питања.

„Разговарали смо о свему што може да се промени, а што је у надлежности покрајинске администрације, како бисмо заједно решавали проблеме и тражили системска решења. Циљ је да учинимо локалну администрацију ефикаснијом и да је прилагодимо савременим потребама привреде“, рекао је Чадеж.

Иван Ђоковић, потпредседник Покрајинске владе задужен за ресор привреде и туризма оценио је да ће ефикаснија размена информација између свих актера у привреди омогућити доношење адекватних мера за подстицај свих привредних грана у Војводини, као и да ће омогућити привредницима да лакше обезбеде средства неопходна за унапређење пословања.

На састанку је договорено да се стручни тимови Покрајинске владе и ПКС састају једном недељно, како би били анализирани резултати и унапређени подстицаји за привреднике.