Бескаматни кредити за развој туризма Развојног фонда Војводине у 2022. години помоћу средстава Секретаријата

Споразум између Покрајинског секретаријата за привреду и туризам и Развојног фонда АП Војводине, којим Секретаријат субвенционише трошкове накнаде за обраду кредитног захтева и камате по конкурсима у области туризма Фонда, поптисан је данас у Покрајинској влади.

Трошкови које субвенционише Секретаријат у износу од 3 милиона динара везани су за дугорочне кредите за развој туризма и, посебно, сеоског туризма, које расписује Развојни фонд Војводине у 2022. години, у циљу повећања нивоа опремљености туристичких капацитета.

Споразум су потписали покрајински секретар др Ненад Иванишевић и директор Фонда Горан Савић.

,,Настављамо сарадњу са Развојним фондом Војводине у интересу корисника средстава и кредита Фонда. Ово није једини споразум који имамо са Фондом. Подсетићу и на споразум о родно сензитивном кредитирању где смо дефинисали камате у различитим износима за власнице туристичких потенцијала, како би се што више економски оснажиле. Оно што ће уследити јесте потписивање споразума са Гаранцијским фондом, са Туристичком организацијом Војводине, као и са Националном службом за запошљавање“, рекао је Иванишевић, додавши да је сама идеја удруживања средстава и капацитета наставак смањења стопе незапослености на територији АП Војводине, те јасно опредељење буџета Секретаријата ка крајњим корисницима.

Директор РФВ је истакао да се ова кредитна линија у сарадњи са секретаријатом спроводи већ дуги низ година веома успешно, те да је допринела повећању и унапређењу туристичких потенцијала на територији АП Војводине.

,,Нагласио бих да је ова кредитна линија бескаматна, а да су конкурси отворени до краја 2022. године. Финансирање се врши за изградњу капацитета и објеката који служе у сврху туризма и угоститељства, за развој руралног, верског, спортско – рекреативног и других видова туризма, те за подизање нивоа сеоских домаћинстава. Период отплате кредита јесте седам година уз 24 месеца грејс периода и каматном стопом од 1 до 3 процента, коју у потпуности субвенционише Секретаријат који покрива и трошкове накнаде кредита“, рекао је Савић.

Корисници ових кредита код фонда могу бити правна лица и предузетници, односно микро, мала и средња правна лица и могу конкурисати на износе од 300.000 до 20 милиона динара по субвенцији, уз сопствено учешће од 20 одсто укупне вредности пројекта. Поред тога, конкурсом намењеном физичким лицима, носиоцима комерцијалног породичног пољопривредног газдинства на територији АП Војводине са активним статусом, предвиђена су средства у износу од 300.000 до 10 милиона динара по субвенцији, са истоветним условима као и за правна лица.

Ово заједничко удруживање средстава Секретаријата и Фонда, а у оквиру кредитних линија Фонда, ствара услове за повећање квалитета и проширење понуде у пружању туристичких услуга, подиже степен конкурентности и утиче на смањење стопе незапослености повећаним радним ангажманом у оквиру туристичких делатности. Поред изградње, адаптације и опремања туристичких објеката, смештајних и услужних капацитета, кредити обухватају и спортско – рекреативне и рехабилитационе објекте, сеоска домаћинства, плутајуће објекте, превозна средства, а све у функцији туризма, као и израду сувенира.

Потписивању су присуствовали и подсекретар Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, Славољуб Арсенијевић, и шеф одељења Сектора за анализу тржишта, развој кредитних линија и маркетинг, Станиша Станишић.