Иван Ђоковић на конференцији међународног пројекта ,,TransDanube Pearls“: Циклотуризам – рецепт за нов концепт одрживог саобраћаја у туризму

Београд, 2. март 2017. – Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, учествовао је на конференцији – радионици у оквиру међународног пројекта ,,TransDanube Pearls“, посвећеног одрживом транспорту у области туризма, превасходно бициклизму, промоцији и даљој афирмацији циклотуризма.

Конфереција европских земаља, партнера у бициклизму, уз подршку надлежних републичких министарстава, Покрајинске владе, Града Београда, приватног и невладиног сектора, која је данас одржана у Скупштини Града Београда, посвећена је значају како правног, тако и институционалног оквира у наведеним областима, посебно у области одрживог саобраћаја, туристичке привреде и заштите животне средине, све кроз представљање примера добре праксе из региона и појединих европских земаља.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, на чијем је челу потпредседник Ђоковић, је у текућој години предвидео све потребне појединости за инвестирање у развој циклотуризма. У току је припрема логистике која би била употребљена за израду стратегија, студија, истраживања, анализа, пројеката и едукација, а све у циљу развоја туристичких потенцијала циклотуризма.
,,Предмет овог пројекта и тема данашње радионице јесте вишедимензионални процес који обухвата технологију, здравство, спорт, развој комуникација, али је и један нови феномен у оквиру ЕУ. Два су питања која се покрећу у АП Војводини, а то су транспорт и туризам, односно циклотуризам као једна од његових грана, што је чини и економском граном са драгоценим потенцијалом у развоју привреде. Могло би се рећи да, у погледу употребе бицикла као превозног средства, Војводина која је изграђена на традицијама Аустроугарске монархије, изградила је своју свест и инфраструктуру за бициклизам пре више од века, где се бицикл, без обзира на временске услове, користи свакодневно. У погледу бициклизма, кроз територију Војводине пролазе значајне три бициклистичке европске руте, Евровело 6, 11 и 13. Због добро изграђене инфраструктуре и сигнализације, управо је овај домен туризма потенцијал за јавно-приватно партнерство и нове инвестиције“, рекао је Ђоковић, додавши да је дугорочно циљ Секретаријата јачање сарадње развоја и унапређења циклотуризма, посебно са Мађарском, јер заједничким аплицирањем на ИПА пројектима, подршком Европске уније приликом њихове реализације, повећавале би се шансе за реализацију већих инвестиција које би привукле већи број циклотуриста на бициклистичким рутама кроз Мађарску и Републику Србију, а самим тим и кроз АП Војводину.

Република Србија је једна од првих земаља које су прихватиле понуђено партнерство Аустрије на промоцији бициклизма, током Министарске конференције одржане 2014. године у Паризу. Као допринос спровођењу Паневропског програма транспорта, животне средине и здравља, као и циљева Париске декларације, који промовишу политике и активности здравих и безбедних видова саобраћаја, партнерство на промоцији бициклизма и циклотуризма је створило јединствену трилатералну платформу чији је циљ промовисање и афирмисање бициклизма на европском нивоу.

У овом смислу је веома значајна подршка Европске комисије УН за Европу, као и Светске здравствене организације које омогућују да у партнерству са надлежним министарствима и осталим институцијама сачини Национални акциони план транспорта, животне средине и здравља. Промоцијом бициклизма се доприноси развоју зелене економије и стварању нових радних места, што представља приоритет на националном нивоу.