Susret potpredsednika Ivana Đokovića sa predstavnicima švedske konfederacije sindikata – Landsorganisationen i Sverige (LO)

 

Novi Sad, 24. septembar 2019. – Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, razgovarao je danas sa predstavnicima švedske konfederacije sindikata – Landsorganisationen i Sverige (LO), a povodom njihove radne posete AP Vojvodini, gde sa Savezom samostalnih sindikata Vojvodine sprovode značajan projekat u oblasti bezbednosti i zaštite na radu, te ostvarivanja prava i sloboda radnika.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Goran Milić, naveo je da njegov sindikat u saradnji sa Sindikatom ,,LO“, iz Geteborga, koji predstavlja nacionalni sindikalni centar, sprovodeći značajne projekte, ujedno jača i unapređuje postojeću međunarodnu saradnju sa socijalnim partnerima iz Švedske.

Potpredsednik Đoković je istakao velik napredak koji je ostvaren u okviru rada Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta PSES, čiji je član, za koji tvrdi da sprovodi i inicira ideje bliske svim socijalnim partnerima koji učestvuju u njegovom radu, te da je započeta nova era koja ne podrazumeva samo pregovaranje, već i kreiranje zajedničkih programa.

,,Razvijamo lokalne socijalno-ekonomske savete pružajući im, kao resorni sekretarijat, finansijsku podršku putem javnih poziva, mera podrške, dok će sami sindikati i u narednom periodu nastaviti da sprovode započete ideje i stavove. U Vojvodini je trenutno devet takvih saveta, ali se u narednom periodu, predviđa još sedam, što je značajno dostignuće u kratkom vremenskom roku“, rekao je Đoković.

On je podsetio prisutne na ishod zajedniče sednice Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije i Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, krajem protekle godine, održanoj na inicijativu PSES-a pri čemu je postignut dogovor da se jednom godišnje održava sednica dva saveta, te da na svaku sednicu republičkog SES-a, bude pozvan predstavnik i PSES-a.  Zahvaljujući ovoj inicijativi PSES-a, osnovano je republičko radno telo čiji članovi postavljaju strategiju, daju predloge i mere koje bi trebalo sprovoditi zarad sprečavanja ekonomskih migracija.

Predstavnici švedskog krovnog sindikata su sa domaćinima razmenili informacije o aktuelnom stanju u privredi dve zemlje, unapređenju socijalnog dijaloga, perspektivi regionalnog i lokalnog razvoja, kao i o pojedinostima evrointegracija i mogućnostima korišćenja pretpristupnih fondova.

Švedska konfederacija sindikata – Landsorganisationen i Sverige (LO),krovna je organizacija koja okuplja čak četrnaest švedskih sindikata koji organizuju uglavnom radnike ,,plavih ogrlica”. Konfederacija koja okuplja oko 1,5 miliona zaposlenih, osnovana je 1898. godine i plod je inicijative Skandinavskog kongresa rada i Švedske socijaldemokratske partije, koju su gotovo u celosti sačinjavali sindikati.Svojim programima, ,,LO“ se bori za one koji ostvaruju male prihode, posebno one koji žive u ruralnim područjima, gde su evidentnije socijalne posledice ekonomske i klimatske tranzicije.