Zamenik mr Pavle Počuč u radnoj poseti Centru „Živeti uspravno“ Novi Sad

Novi Sad, 28. februar 2018. – Zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, mr Pavle Počuč, boravio je u poseti Centru „Živeti uspravno“ koji obeležava 16 godina od osnivanja i borbe za ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom.

Na susretu se govorilo o iznalaženju održivih rešenja za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u AP Vojvodini i o podršci resornog Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam radnoj integraciji osoba sa određenim stepenom invaliditeta.

Zamenik mr Počuč je na sastanku istakao da je Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam čvrsto rešen da podigne nivo pomoći i intenzivira pružanje podrške osobama sa invaliditetom, sagledavajući veoma težak položaj u kom se nalaze.

,,Shvatajući neophodnost da se kroz programe i konkretne aktivnosti pomogne, pre svega, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, s obzirom da je trenutno preko 7.000 nezaposlenih osoba sa invaliditetom na teritoriji Vojvodine. Uočen je pozitivan trend zapošljavanja ove kategorije stanovništva, u poslednje dve godine, ali smatramo da postoji još prostora za zajedničko delovanje. Pored konkretnih konkursnih aktivnosti i subvencija za samozapošljavanje, otvaranje novih radnih mesta i javne radove, nabavku mašina, opreme i repromaterijala za osobe sa invaliditetom  koje žele da započnu sopstveni posao, kroz edukativne, stručne i tematske tribine, pokušaćemo da damo doprinos sa javnim, nevladinim i privatnim sektorom kako bi se položaj osoba sa invaliditetom značajnije ponoljšao“, naveo je mr Počuč.

On je dodao da je sama saradnja Sekretarijata i Pokrajinskog saveta za socijalno preduzetništvo sa Centrom „Živeti uspravno“, od izuzetnog značaja za dalju konkretizaciju i konceptualizaciju aktivnih mera pomoći i podrške osobama sa invaliditetom, a u skladu sa međunarodnim konvencijama i zakonima koji regulišu ovu oblast.

Centar svojim aktivnostima nastoji da afirmiše, promoviše i stvara socijalno okruženje u kom će biti poštovana sva ljudska prava osoba sa invaliditetom, i primenjivana Međunaodna konvencija o pravima osoba sa invaliditetom. Centar zastupa interese ove ugrožene kategorije stanovništva, pruža podršku porodicama i sprovodi edukativno-istraživački rad na polju invalidnosti i pristupačnosti.