Zamenik mr Pavle Počuč na ,,Danima društvenog (socijalnog) preduzetništva“ u Novom Sadu o razvoju socijalne ekonomije u Vojvodini

Novi Sad, 30. maj 2019. – Na jučerašnjoj tribini u okviru manifestacije „Dani društvenog (socijalnog) preduzetništva“, zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, mr Pavle Počuč, upoznao je prisutne sa ovim, veoma značajnim vidom preduzetništva, kao i sa  perspektivama za razvoj socijalnog preduzetništva kako u Novom Sadu, tako i u čitavoj pokrajini, uz podršku podsticajnih mera Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam.

Zamenik Počuč se ovim povodom obratio na temu društvenog preduzetništva i razvoja trećeg sektora – socijalne ekonomije.

,,Pokrajinska vlada i resorni Sekretarijat za privredu su aktivnim merama zapošljavanja izdvojili značajna sredstva za podršku radnog angažmana teže zapošljivih kategorija u AP Vojvodini. Vi, mladi, studenti završnih godina ekonomije, nosioci ste progresa i prosperiteta AP Vojvodine i Republike Srbije i od Vas se očekuje da nastavite započetu misiju stvaranja humanijeg, pravednijeg i boljeg društva. Zajedno možemo ostvariti boljitak, pre svega za one koji teško žive, u siromaštvu ili bolesti. To je naše pravo, ali i naša obaveza“, rekao je Počuč, dodavši da je socijalno preduzetništvo upravo iz navedenog razloga efikasan i održiv model alternativne ekonomije, kojim se mogu rešiti brojni socijalni problemi.

Manifestacija u organizaciji Klastera socijalnog preduzetništva Vojvodine ,,KASPEV“, održana je na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadament u Novom Sadu, uz čiju pomoć, kao i uz podršku Uprave za privredu i turizam grada Novog Sada, je uspešno realizovana.

Tokom događaja učesnicima su predstavljeni primeri dobre prakse kao i rešenja za unapređenje društvenog preduzetništva, te modeli podrške i projektni pristup kao bitan segment unapređenja socijalnog preduzetništva.