Vasin na II Međunarodnom kongresu studenata turizma i hotelijerstva ,,#MEKST2015“: Turizam ne trpi granice

 

Skupština AP Vojvodine bila je juče mesto na kom su se okupili studenti turizmologije i hotelijerstva iz čak 11 zemalja sveta. II Međunarodni kongres studenata turizma i hotelijerstva ,,#MEKST2015“ ove godine okuplja preko 600 studenata koji će svojim prisustvom i učešćem tri naredna dana, kao i razgovorima sa donosiocima odluka i zainteresovanim stranama, nastojati da pozitivno utiču na dalji razvoj ove značajne privredne grane. Pokrovitelj Kongresa je Pokrajinska vlada, te se potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin na samom otvaranju obratio prisutnima. Kongresu su prisustvovali i dali svoj doprinos brojni domaći i strani stručnjaci iz oblasti turizma, ugostiteljstva i hotelijerstva.

II Međunarodni kongres studenata turizma i hotelijerstva ,,#MEKST2015“ biće održan u Novom Sadu, u periodu od 27. do 29. novembra, u organizaciji udruženja ,,Fortuns”, a u saradnji sa Međunarodnom asocijacijom studenata turizma i hotelijerstva (IASTH) i Prirodno – matematičkim fakultetom UNS. Ovaj događaj je prošle godine okupio preko 400 studenata, dok se ove godine se očekuje poseta više od 600 studenata iz 11 zemalja jugoistočne Evrope, ali i sveta.

Sama činjenica da se ovakav kongres, međunarodnog karaktera, organizuje upravo u Novom Sadu, mnogo govori o tome koliko su kulturološke, obrazovne i umetničke manifestacije važne za sam Grad, njegov uticaj i značaj.
,,Pokrajinska vlada po drugi put podržava okupljanje studenata turizma iz zemalja kako regije, tako i Evrope, i sveta, te nam je veoma drago što je cilj manifestacije okupljanje i zbližavanje mladih ljudi. Kongres doprinosi da se kroz razmenu iskustava studenti suoče i sa nedostacima u programima. Oblast turizma ne trpi granice. Turizam je multidisciplinarna oblast koja zahteva neprekidne susrete, da ljudi ne prave razliku na osnovu granica između država, naprotiv. Turistička ponuda uvek mora da sadrži sve neophodne elemente kako bi bila potpuna“, istakao je Vasin, dodavši da će iskustvo sa ovog kongresa sasvim izvesno poboljšati i unaprediti izvanredan rezultat koji AP Vojvodina u oblasti turizma ostavruje već nekoliko godina za redom, sa rastućim trendom.

Učesnici će pored predavanja imati priliku da upoznaju kulturno istorijske znamenitosti Grada Novog Sada. Teme ovogodišnjeg MEKST-a su omladinski turizam, kulturni turizam, EU projekti i informaciono-komunikacione tehnologije u turizmu.