Uručeni ugovori lokalnim samoupravama za unapređenje oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva

Lokalne samouprave su dobile sredstva od oko 19 miliona dinara na osnovu javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva. Ovim konkursom gradovi i opštine će finansirati realizaciju projekata koji podrazumevaju uspostavljanje slobodnog pristupa internetu – hotspot lokacija, potom video nadzor u školama i na raskrsnicama radi povećanja bezbednosti građana.
Miroslav Vasin je istakao da su konkursi poput ovog postali tradicija u Sekretarijatu, te da je već impozantan broj lokalnih samouprava značajno unapredio oblast elektronskih komunikacija i bezbednost u školama i u saobraćaju.

,,Trudimo se da sredstvima sa kojima raspolažemo pomognemo što više opština u Vojvodini. Kada bi se sabralo sve što je učinjeno u toku ove godine, realizovane konkurse i projekte, dolazi se do veoma značajnih rezultata. Posebno su značajni projekti koji donose dobrobit građanima, učenicima, školama, a sredstva po konkursu za elektronske komunikacije imaju upravo takvu ulogu. Ovaj konkurs je imao za cilj podsticanje razvoja informacionog društva i to kroz tri sadržaja – obezbeđivanje video nadzora u vaspitno-obrazovnim ustanovama, na raskrsnicama, kao i uspostavljanje hotspot lokacija, kako bi što više građana imalo besplatan i kvalitetan pristup internetu“, rekao je Vasin.


Na osnovu Konkursa, a u saradnji sa lokalnim samoupravama, video nadzor će biti uspostavljen u 35 vaspitno-obrazovnih ustanova i na 9 raskrsnica, kao i 19 hotspot lokacija za slobodan pristup internetu u 16 lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine.