Pokrajinska vlada u novom sastavu o principu kontinuiteta i o novim ciljevima u narednom mandatu

 

Novi Sad, 29. oktobar 2020. – Na današnjoj 3. sednici Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, većinom glasova je izabran Igor Mirović za predsednika Vlade APV i članovi nove Vlade, koja će imati isti broj članova kao i prethodna, kao i isti delokrug rada pokrajinskih sekretarijata. Na mesto pokrajinskog sekretara za privredu i turizam izabran je dr Nenad Ivanišević, doktor ekonomskih nauka iz Subotice.

dr Nenad Ivanišević, doktor ekonomskih nauka, pokrajinski sekretar za privredu i turizam

Na današnjoj sednici je istaknuto da će nova vlada slediti princip kontinuiteta, dok je kao jedan od najvažnijih ciljeva istaknuto zajedništvo, te princip okupljanja oko projekata. Ciljevi su svakako i privredni razvoj, pažljivo vođenje javnih finansija i održavanje stabilnosti u okviru javnih finansija, poštovanje pravila, zakonitosti, štedljivost i marljivost.

Prioriteti članova Vlade su i privredni razvoj, te održavanje kontinuiteta uz adekvatne, održive mere, kao i pružanje pomoći i podrške oblasti turizma, grani koja je među najviše pogođenim krizom usled kovid pandemije.

Na današnjoj sednici su najavljene i nove agrarne mere sa akcentom na unapređenje prerađivačkih kapaciteta.

Zdravstvo, kao i svi nivoi obrazovanja su na pijedestalu prioriteta, a takođe jedan od ciljeva je i implementacija Deklaracije o zaštiti životne sredine.

Naposletku je istaknuto i da su znatno uvećana ulaganja u oblast kulture i javnog informisanja, posebno u ustanove kulture od kojih su najznačajnije upravo na teritoriji AP Vojvodine, uz ustanove vezane za verske i nacionalne zajednice.